Оцінка доцільності продажу вітчизняних сировини, матеріалів, комплектуючих при придбанні з-за кордону готових з них виробів

Автори:
А.І. Яковлєв1
1. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, Україна)
Сторінки:
89 - 98
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Виконано аналіз існуючих методів визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Виділені актуальні аспекти їх подальшого розвитку. В цьому плані розроблені зокрема засоби визначення величини ефекту, а також можливих збитків при продажі української сировини за кордон і закупівлі у зворотному напрямі готових товарів з неї. Надані рекомендації щодо державної підтримки, щоб запобігти можливим негативним наслідкам при цьому. Розроблені методи оцінки ефекту при продажі вітчизняних інновацій за кордон з урахуванням зниження величини ефекту за період життєвого циклу товарів в зв’язку з появою на ринку більш конкурентоспроможних інновацій. Проаналізовані переваги і недоліки участі українських суб’єктів підприємництва у транснаціональних компаніях.


Ключові слова
ефективність, зовнішньоекономічна діяльність, продаж, сировина, готові вироби, інновації, ліцензування, транснаціональні компанії


Посилання
 1. Федоренько Н.І. Аналіз ефективності експортних та імпортних операцій / Н. І. Федоренько // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 10. – С. 120-123.
 2. Вічевич А.М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності / А.М. Вічевич, О.В. Максимчук. – Львів, Афіни, 2004. – 140 с.
 3. Семенов І.А. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності акціонерних товариств / І.А. Семенов, А.Г. Семенов // Економічний вісник Донбаса. – 2009. – № 4. – С. 54-59.
 4. Яковлєв А.І. Визначення ефекту від проведення експортно-імпортних операцій в системі «підприємство-посередник-держава» / А.І. Яковлєв // Формування ринкової економіки. – 2006. – № 16. – С. 32-40.
 5. Федорець А.М. Методичний підхід до оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності / А.М. Федорець // АПК Регіону Агросвіт. – 2011. – № 21. – С. 13-18.
 6. Вакульчик О.М. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств / О.М. Вакульчик, Д.П. Дубицький // Вісник академії Митної служби України. Сер: Економіка. – 2013. – № 2. – С. 75-82.
 7. Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економіка / Д.Г. Лук’яненко, Л.М. Поручник, Я.М. Столярчук. – Київ : КНЕУ, 2014. – с. 762.
 8. Дынкин А.А. Глобальная перестройка / А.А. Дынкин. – Москва : Весь Мир, 2013. – 528 с.
 9. Україна в цифрах 2015. Статистичний збірник. – Київ : Державна служба статистики України, 2016. – 528 с.
 10. Украина увеличила подачи электроэнергии заграницу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://biz.nv.ua/markets/Ukraina-uvelichila-prodachi-elektroenergii-zagranitsu-na-60718345.html.
 11. Яковлєв А.І. Методи оцінювання інновацій по кінцевій сфері їх споживання / А.І. Яковлєв // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 2 (188). – С. 21-29.
 12. Science & Engineering indication 2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nsf.gov/publications/pub_summ.jsp?ods_key=nsb001.
 13. Science & Engineering Industry 2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://eric.ed.gov/?q=Science+and+Engineering+Indicators%2c+2000&id=ED444831.
 14. Фокс Дж. Торговельна політика США – час починати спочатку / Дж. Фокс // Економіка України. – 2017. – № 5/6. – C. 16-30.
 15. Геєць В.М. Чому знову настав час починати спочатку / В.М. Геєць// Економіка України. – 2017. – № 5/6. – C. 31-38.
 16. Гриценко А.А. Логіко-історичні засади кардинальних економічних змін і переходу до реконструктивного розвитку / А.А. Гриценко// Економіка України. – 2017. – № 5/6. – C. 39-56.
 17. Science and Engineering Indicators 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/data.
 18. Рєпiна I.М. Iнтелектуалiзацiя суспільства як стратегічна передумова iнновацiйного розвитку України / І.М. Рєпіна // Зб. наукових праць VI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки» Львів, 18-19 травня 2017р. – Львів, Львівська політехніка, 2017, – С. 828-829.
 19. Мазур И.И. Управление проектами / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро. – Москва : Омега-Л, 2014. – 460с.
 20. Никонова И.А. Проектный анализ и проектное финансирование. – Москва: Альпина Паблишер. 2012. – 2012. – 154 с.