Концептуальний підхід до підготовки та проведення рекламної кампанії

Автори:
Д.В. Райко1, Л.М. Цейтлін1, В.М. Зацаринний1
1. НТУ «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, Україна)
Сторінки:
75 - 88
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Метою даної статті є розроблення та апробація підходу до планування та реалізації рекламної кампанії. Виділено два окремі блоки етапів проведення рекламної кампанії: перший – виявлення необхідності рекламної кампанії шляхом виконання аналізу зовнішнього та внутрішнього маркетингового середовища і постановки відповідних цілей, другий – її реалізація. Доведено, що максимальний ефект від рекламної кампанії досягається у разі об’єднання двох блоків у єдиний цілісний послідовний процес. Визначено, що особливостями запропонованого підходу є такі: тісна співпраця клієнта (замовника реклами) і виконавця (рекламного агентства, рекламного відділу підприємства)на кожному етапі розробки рекламної кампанії; постійний аналіз ситуації та оцінка ефективності проведення кампанії; рекламна кампанія має гнучкий бюджет та концепцію; можливість корекції кожного етапу підготовки рекламної кампанії відповідно до виділеного бюджету та поставлених цілей.


Ключові слова
реклама, рекламна кампанія, комунікація, рекламне звернення, рекламна концепція


Посилання
 1. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер. – 12-е вид., перероб. і доп. – СПб. : Пітер, 2007. – 816 с.
 2. Огилви Д. О рекламе / Д. Огилви. – М. : Эксмо, 2007. – 240 с.
 3. Огилви Д. Тайны рекламного двора / Д. Огилви. – М. : Эксмо, 2007. – 61 с.
 4. Парамонова Т. Составляющие элементы маркетинговых коммуникаций / Т. Парамонова // Маркетинг. – 2005. – № 2. – С. 67-73.
 5. Девис Ф.М. Маркетинг и продвижение : бизнес-тренинг / Ф.М. Девис. – К. : УАМ, 2001. – 20 с.
 6. Головкіна Н.В. Теоретична спадщина сучасних маркетингових комунікацій / Н.В. Головкіна // Маркетинг в Україні. – 2002. – № 3 (13). – С. 26.
 7. Jefkins F. Advertising media: Above-the-line / F. Jefkins // Advertising / Daniel Yadin. – Pearson Education, 2000.
 8. Бодди Д. Основы менеджмента / Д. Бодди ; пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб. : Питер, 1999. – 809 с. 
 9. Павленко А.Ф. Маркетинговые коммуникации: современная теория и практика : монография / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, Т.О. Примак. – К. : КНЕУ, 2005. – 408 с.
 10. Сміт П.Р. Маркетингові комунікації: комплексний підхід / П.Р. Сміт. – К. :Знання-Прес, 2003. – 796 с.
 11. Райко Д.В. Інформаційна взаємодія підприємства в процесі маркетингової діяльності / Д.В. Райко // Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку : монографія / С.М. Ілляшенко, В.Г. Герасимчук, Н.І. Чухрай. – Суми : Торговий дім «Папірус», 2012. – С. 393-401.
 12. Офіційний сайт ПРАТ «АВК» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.avk.ua.