Вплив статі продавця на споживчу поведінку покупця

Автори:
С.М. Ілляшенко1,2, Я.С. Клісіньскі3,1, С.М. Грицай4, І.Л. Старків1
1. Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
2. Вища економіко-гуманітарна школа (м. Бєльсько-Бяла, Польща)
3. Техніко-гуманітарна Академія, (м. Бєльсько-Бяла, Польща)
4. Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Суми, Україна)
Сторінки:
58 - 66
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

У статті викладено результати досліджень, які доводять вплив статі продавця на купівельну поведінку покупця.  Визначено основні фактори, що впливають на взаємодію покупців і продавців різної статі у процесі купівлі-продажу. Серед них виділено: уявлення про стать ідеального продавця, приємність спілкування з продавцем, уважливість ставлення (чіткість і зрозумілість відповіді на поставлені запитання, надання розширеної інформації, прояв зацікавленості у розмові), детальне висвітлення потрібної для покупця інформації тощо. Результати проведених досліджень можуть бути використані як методична допомога при формуванні штату продавців, визначенні і розподілу їх функцій і ролей тощо.


Ключові слова
підприємства торгівлі, купівля-продаж, гендерний фактор, взаємодія продавця і покупця, управління штатом продавців


Посилання
 1. Александрова Т.А. Гендерные особенности женщин-потребителей / Т.А. Александрова, Л.М. Наумова // Практический маркетинг, 2008. – С. 69.
 2. Волобуєв М.І. Гендерні особливості управління персоналом / М.І. Волобуєв // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 14. – С. 77-79.
 3. Гарри Б. Типы потребителей: введение в психографику / Б. Гарри. – СПб. : Питер, 2001. – 304 с. 
 4. Зазыкин В.Г. Психология проницательности. – М. : РАГС, 2009. – 188 с. 
 5. Ивченко М.М. Гендерные различия и интернет в рекламе для женщин // Маркетинговые коммуникации. 2007. – № 4. – С. 49-54.
 6. Кузнецов А. Первичные признаки / А. Кузнецов // Бизнес-Журнал. – 2006. – № 17. – С. 60-63.
 7. Лебедев-Любимов А.М. Психология рекламы / А.М. Лебедев-Любимов. – СПб. : Питер, 2-е издание, 2009. – 384 с.
 8. Мужчины и женщины по-разному покупают – реклама для них разная [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://bishelp.ru/business/upravljaem-biznesom/muzhchiny-i-zhenshchiny-po-raznomu-pokupayut-reklama-dlya-nih-raznaya.
 9. Окландер М.А. Поведінка споживача : навч. посіб. / М.А. Окландер, І.О. Жарська. – К. : ЦУЛ, 2014. – 208 с.
 10. Прокопенко О.В. Поведінка споживачів : навч. посіб. / О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. – К. : ЦУЛ, 2008. – 176 с.
 11. Статт Д. Психология потребителя / Д. Статт. – СПб. : Питер, 2003. – 446 с.
 12. Фоксол Г. Психология потребителя в маркетинге / Г. Фоксол, Р. Голдсмит, С. Браун. – СПб. : Питер, 2001. – 352 с.
 13. Perju-Mitrana A. Gender Differences in Modeling the Influence of Online Marketing Communication on Behavioral Intentions / A. Perju-Mitrana, A.E. Budacia // 22nd International Economic Conference. – IECS 2015 “Economic Prospects in the Context of Growing Global and Regional Interdependencies”, IECS 2015. – P. 567-573.
 14. Chattalas M. National stereotype effects on consumer expectations and purchase likelihood: competent versus warm countries of origin / M. Chattalas // Journal of Business and Retail Management Research. – 2015. – Vol. 10 Issue 1. – P. 1-15.
 15. Koca E. A Study of Clothing Purchasing Behavior By Gender with Respect to Fashion and Brand Awareness / E. Koca, F. Koc // European Scientific Journal. – 2016. – Vol.12, Number 7. – P. 237-248.
 16. Lin Jo-Hui. Identifying Gender Differences in Destination Decision Making / Jo-Hui Lin, Shu-Ju Lee, Ching Yeh, Wen-Hwa Lee, Jehn-Yih Wong // Journal of Tourism & Recreation. – 2014. – Vol. 1, Issue 1. – P. 1-11. 
 17. Lim Pei Ling. Does Gender Play a Role in Online Consumer Behavior? / Pei Ling Lim, Mr. Rashad Yazdanifard // Global Journal of Management and Business Research: E Marketing. – 2014. – Vol. 14, Issue 7. – P. 49-56.
 18. Lipowski M. Gender and Consumer Behaviour in Distribution Channels of Services / M. Lipowski, M. Angowski [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ijsr.journals.umcs.pl.
 19. Mortimer G. Supermarket Consumers and Gender Differences Relating to Their Perceived Importance Levels of Store Characteristics / G. Mortimer, P. Clarke // Journal of Retailing and Consumer Services. – 2011. –  Vol. 18, Number 6. – P. 575-585.
 20. Stan V. The Clute Institute Does Consumer Gender Influence The Relationship Between Consumer Loyalty And Its Antecedents? / V. Stan // The Journal of Applied Business Research. – 2015. – Vol. 31, Number 4. – P. 1593-1604.