Сучасні трансформації в дрібнотоварному виробництві сільськогосподарської продукції в Україні

Автори:
Є. Мішенін1, В. Валентинов2, О. Маслак3, І. Коблянська3
1. Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
2. Лейбніц-Інститут аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою (м. Халле, Німеччина)
3. Сумський національний аграрний університет (м. Суми, Україна)
Сторінки:
358 - 366
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

У статті приводяться результати дослідження передумов розвитку сімейних фермерських господарств в Україні. Разом з тим уточнюються поняття дрібнотоварного виробництва, фермерських господарств, господарств населення, особистих селянських господарств, сімейних фермерських господарств; проводиться аналіз результатів діяльності дрібнотоварних виробників сільськогосподарської продукції в Україні; визначені фактори впливу на створення та діяльність сімейних фермерських господарств. 


Ключові слова
дрібнотоварне виробництво, фермерські господарства, господарства населення, особисті селянські господарства, сімейні фермерські господарства


Посилання
 1. Бистряков І.К. Проблема формування сучасного господарського метапростору України [Електронний ресурс] / І.К. Бистряков // Економічний часопис-ХХІ. – 1999. – № 9. – Режим доступу: http://soskin.info/ea/1999/9/19990995.html.
 2. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2015 році: статистичний збірник [Електронний ресурс]. – Київ: Державна служба статистики України, 2016. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 3. Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку / Прокопа І., Беркута Т. – Київ, Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2011. – 240 с.
 4. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 [Електронний ресурс] / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – 2000. – Режим доступу: http://www.ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/50-d/2267-dribnotovarne-virobnitstvo.html.
 5. Загальні тенденції розвитку фермерських господарств в Україні / І.М. Демчак, Д.М. Микитюк, І.В. Свиноус та ін. – Київ : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2016. – 56 с.
 6. Закон України «Про особисте селянське господарство» №742-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/742-15.
 7. Закон України «Про фермерське господарство» №973-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/973-15. 
 8. Маслак О. Cуб’єкти ринку органічної сільськогосподарської продукції в Україні [Електронний ресурс] / О. Маслак // Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal. – 2017. – Vol. 3. – No. 2. – P. 122–131. – Access mode: www.are-journal.com.
 9. Мішенін Є.В. Соціально-економічні та фінансові проблеми сталого сільського розвитку : монографія / Є.В. Мішенін, Р.П. Косодій, В.М. Бутенко. – Суми: ТОВ «ТД «Папірус», 2011. – 334 с.
 10. Наказ «Про затвердження Методики розрахунку обсягів реалізації основних видів сільськогосподарської продукції господарствами населення» № 165 [Електронний ресурс]. – Держкомстат. – 2008. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2008/165/metod.htm.
 11. Основні показники сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості в 2016 році: статистичний бюлетень [Електронний ресурс]. – Київ: Державна служба статистики України, 2017. – 33 с. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 12. Проект Закону України «Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/18940.
 13. Рослинництво України 2015: статистичний збірник [Електронний ресурс]. – Київ: Державна служба статистики України. – 180 с. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 14. Сільське господарство України 2015: статистичний збірник [Електронний ресурс]. – Київ: Державна служба статистики України, 2016. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 15. Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2016 році: статистичний збірник [Електронний ресурс]. – Київ: Державна служба статистики України, 2016. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 16. Тваринництво України 2015: статистичний збірник [Електронний ресурс]. – Київ: Державна служба статистики України. – 211 с. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 17. Eppler U. Urban-Rural Linkages and Global  Sustainable Land Use. / U. Eppler, U.R. Fritsche, S. Laaks // GLOBALANDS Issue Paper, 2015. – Berlin: International Institute for Sustainability Analysis and Strategy. – Access mode:  http://www.iinas.org/tl_files/iinas.
 18. Feagan R. The place of food: mapping out the “local” in local food systems / R. Feagan // Progress in Human Geography. – 2007. – № 31(1). – P.23–42. DOI: https://doi.org/10.1177/0309132507073527.
 19. Ilbery B. Food supply chains and sustainability: Evidence from specialist food producers in the Scottish/English borders / B. Ilbery, D. Maye // Land Use Policy. – 2005. – № 22(4). – Р. 331–344. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2004.06.002.
 20. Jarosz L. The city in the country: Growing alternative food networks in Metropolitan areas / L. Jarosz // Journal of Rural Studies. – 2008. – № 24(3). – P.231–244. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2007.10.002.
 21. Marsden T. Mobilizing the regional eco-economy: Evolving webs of agri-food and rural development in the UK / T. Marsden // Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. – 2010. – № 3(2). – P. 225–244. DOI: https://doi.org/10.1093/cjres/rsq010.
 22. Marsden T. Rural development and the regional state: denying multifunctional agriculture in the UK / T. Marsden, R. Sonnino // Journal of Rural Studies. – 2008. – No. 24. – P. 422–431. DOI:  doi:10.1016/j.jrurstud.2008.04.001. 
 23. Marsden T. The social management of rural nature: Understanding agrarian-based rural development / T. Marsden, J. Banks, G.Bristow // Environment and Planning A. – 2002. – № 34(5). – P. 809–825. DOI: https://doi.org/10.1068/a3427.
 24. Renting H. Understanding alternative food networks: exploring the role of short food supply chains in rural development / H. Renting, T. Marsden, J. Banks //  Environment and Planning. – 2003. – Vol. 35. – P. 393411. DOI: 10.1068/a3510. 
 25. Strochenko N.  Structural transformations in agriculture as necessary condition for sustainable rural development in Ukraine / N. Strochenko, I.Koblianska, O. Markova //  Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2017. – Vol. VIII, 1(23). – P. 237–249. DOI: 10.14505/jarle.v8.1(23).27.  
 26. Valentinov V. Third sector organizations in rural development: a transaction cost perspective / V. Valentinov // Agricultural and Food Science [S.l.]. – 2008. – V. 18 (1). – P. 3-15. DOI: https://doi.org/10.2137/145960609788066825.