Монетарні механізми управління конкурентоспроможністю національних економік: валютні війни

Автори:
В.С. Свірський1, О.Ю. Мелих1
1. Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль, Україна)
Сторінки:
324 - 333
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуто сутність, причини розгортання й наслідки валютних воєн. Проаналізовано еволюцію конкурентних девальвацій як механізму підвищення конкурентоспроможності національних економік. Особливу увагу приділено методам ведення валютних воєн, які залежать від режиму валютного курсу в країні. Встановлено, що валютні війни несуть загрозу для функціонування як окремих національних економік (інфляція, падіння темпів зростання, позбавлення необхідності структурних реформ та інновацій), та і можуть дестабілізувати глобальну економіку (провокування взаємних девальвацій, крах світової валютної системи, відновлення протекціонізму).


Ключові слова
валютний курс, валютні війни, конкурентна девальвація, валютні інтервенції, світова валютна система


Посилання
 1. Blanchard Olivier Currency Wars, Coordination, and Capital Controls [Електронний ресурс] / Olivier Blanchard. – Режим доступу: http://www.nber.org/papers/w22388.pdf.
 2. Eichengreen B. Exorbitant Privilege. The Rise and Fall of the Dollar and the Future of the International Monetary System / B. Eichengreen. – Oxford University Press, 2011. – 240 р.
 3. Cohen B. Currency Power: Understanding Monetary Rivalry / B. Cohen. – Princeton: Princeton University Press, 2015. – 304 р.
 4. Луцишин З. Конкурентні девальвації у валютних війнах: фінансові проекції неопротекціонізму / З. Луцишин, Н. Резнікова / Міжнародна економічна політика. – 2013. – Вип. 2. – С. 48-65.
 5. Prasad E.S. Gaining Currency: The Rise of the Renminbi / Е.S. Prasad. – Oxford University Press; 2016. – 344 р.
 6. Пруський О. Валютні війни у світовій економіці: історична ретроспектива та сучасні тенденції / О. Пруський / Наука молода: збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – Вип. 14. – С. 196-205
 7. Rickards J. Currency Wars. The Making of the Next Global Crisis / J. Rickards. –N.Y.: Pinguin, 2011. – 320 р.
 8. Hongbing S. Wojna o pieniądz. Prawdziwe źródła kryzysów finansowych [Електронний ресурс] / Song Hongbing. – Kobierzyce: Wektory, 2011. – Режим доступу: http://www.rodaknet.com/Ksiazka_Wojna_o_pieniadz._Prawdziwe_zrodla_kryzysow_finansowych_-_Song_Hongbing.pdf.
 9. Шаров О. Монетарні та валютні війни як інструмент економічної політики / О. Шаров / Вісник Національного банку України. – 2013. – № 10. – С. 12-19.
 10. Чувахина Л.Г. Валютная конкуренция в условиях глобального кризиса / Л.Г. Чувахина / Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2013. – №1-1. – С. 34-43. 
 11. Brazil in ‘currency war’ alert [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ft.com/content/33ff9624-ca48-11df-a860-00144feab49a.
 12. IMF chief's warning of currency war «real threat» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bbc.com/news/business-11496300.
 13. Beggar-Thy-Neighbor Definition / Investopedia. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.investopedia.com/terms/b/beggarthyneighbor.asp#ixzz4Y5nuCkxt.
 14. Eichengreen B. Competitive devaluation and the Great Depression: A theoretical reassessment / B. Eichengreen, J. Sachs / Economics Letters. – 1986. – Volume 22, Issue 1.– P. 67-71.
 15. Corsetti G. Competitive devaluations: a welfare based approach [Електронний ресурс] / Giancarlo Corsetti, Paolo Pesenti, Nouriel Roubini, Cedric Tille / Journal of International Economics. – 2000. – № 51 (1, Jun). – Р. 217-241. – Режим доступу: http://www.nber.org/papers/w6889.
 16. Вермуш Г. Афёры с фальшивыми деньгами. Из истории подделки денежных знаков [Електронний ресурс] / Г. Вермуш. – Москва: Издательство «Международные отношения», 1998. – 107 с. – Режим доступу: http://www.aferizm.ru/histiry/his_afery_falsh-dengi.htm.
 17. Rose A. Currency Wars? Unconventional Monetary Policy Does Not Stimulate Exports [Електронний ресурс] / A. Rose. – CEPR Discussion Paper. – 2017. – № DP11748. – Режим доступу: https://ssrn.com/abstract=2896038.
 18. Bernanke B. What did you do in the currency war, Daddy? [Електронний ресурс] / B. Bernanke. – 2016. – Режим доступу: https://www.brookings.edu/blog/ben‐bernanke/2016/01/05/what‐did‐you‐do‐in‐the‐currencywar‐daddy/.
 19. There Is No Currency War: OECD's Gurria [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000148292.
 20. G20 Leaders' Communique, Hangzhou Summit [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.g20chn.org/English/Dynamic/201609/t20160906_3396.html 
 21. The Seoul Summit Document 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.g20.utoronto.ca/2010/g20seoul-doc.pdf