Фактори динаміки інноваційних перетворень української економіки: суть та особливості впливу

Автори:
І.О. Піюренко1, І.О. Банєва1, О.М. Гаркуша1
1. Миколаївський національний аграрний університет (м. Миколаїв, Україна)
Сторінки:
272 - 282
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

В статті досліджуються фактори динаміки розвитку інноваційної економіки. Стверджується, що головним фактором, який сприяє розвитку інноваційної економіки України є внутрішні поточні витрати на науково-технічні розробки, наукові послуги та прикладні дослідження виконані власними силами наукових організацій. Доводиться, що до переліку невідкладних заходів державної інноваційної політики слід віднести  посилення боротьби з корупцією,  політичну стабілізацію, посилення ролі Антимонопольного комітету України та відповідальності за порушення антимонопольного законодавства України,  підвищення рівня захисту інтелектуальної власності та авторського права до міжнародних стандартів,  збільшення адресного державного фінансування наукових організацій, які продукують інноваційні розробки, що користуються попитом збоку реального сектору економіки, розробка державно-приватних пілотних проектів високотехнологічних технопарків на базі провідних вітчизняних наукових установ відповідного профілю. 


Ключові слова
інновації, витрати на наукові розробки, корупція, політична нестабільність, інфляція, інтелектуальна власність, антимонопольне регулювання, адресне фінансування


Посилання
 1. Португалия европейский рекордсмен по использованию возобновляемых источников энергии [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://ru.euronews.com/2016/05/20/portugal-keeps-lights-on-using-only-renewable-energy.
 2. Рифкин Дж. Мастер-класс. Часть 1 [Электронный ресурс] / Дж. Рифкин. – Режим доступа : https://www.youtube.com/watch?v=WDbSWeptKCA.
 3. Рифкин Дж. Третья промышленная революция. Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом, пер. с англ. / Дж. Рифкин. – Москва : Альпина-Нонфункшн, 2016. – 410 с.
 4. Самые популярные электромобили в Украине за первое полугодие 2017. Новости мира электромобилей в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zemobiles.com/news/samye-populyarnye-elektromobili-v-ukraine-za-pervoe-polugodie-2017/.
 5. Скрипин В. За первое полугодие в Украине построили 79 объектов возобновляемой энергетики суммарной мощностью 182,7 МВт, до конца года реализует ещё 70 проектов общей мощностью более 430 МВт [Электронный ресурс] / В. Скрипин. – Режим доступа : https://itc.ua/news/za-pervoe-polugodie-v-ukraine-postroili-79-obektov-vozobnovlyaemoy-energetiki-summarnoy-moshhnostyu-182-7-mvt-do-kontsa-goda-realizuyut-eshhe-70-proektov-obshhey-moshhnostyu-bolee-430-mvt/.
 6. Скрипин В. С начала года более 1200 украинских домохозяйств перешли на солнечную энергию. Абсолютным лидером выступает Киев и Киевская область [Электронный ресурс] / В. Скрипин. – Режим доступа : https://itc.ua/news/s-nachala-goda-bolee-1200-ukrainskih-domohozyaystv-pereshli-na-solnechnuyu-energiyu-absolyutnyim-liderom-vyistupaet-kiev-i-kievskaya-oblast/. 
 7. Сотник И. Н. Управление инновационным ресурсосбережением на микроуровне в условиях трансформационных изменений экономики / И. Н. Сотник, И. В. Шевцов // Механізм регулювання економіки. – 2013. – № 1. – С. 47–53.
 8. Статистика электромобилей в Украине от МВД. Electro Club, 05.05.2017 [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.electrocars.club/2017/05/05/статистика-электромобилей-в-украине/ 
 9. Третья промышленная революция. Часть 2: «Заводы и рабочие места: назад к производству». The Economist / пер. с англ. И. Селиванов (апрель 2012). [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.sputnikipogrom.com.  
 10. Фесенко Н. В Чилі зафіксована рекордно низька ціна на сонячну енергію – вдвічі нижча за вугільну [Електроний ре¬сурс] / Н. Фесенко. – Ре¬жим дос¬тупу: http://ecotown.com.ua/news/V-CHyli-zafiksovana-rekordno-nyzka-tsina-na-sonyachnu-enerhiyu-vdvichi-nyzhcha-za-vuhilnu/.
 11. Краус Н.М. Інституціональний дизайн мезорівня інноваційної економіки: фрактально-фасеточна модель / Н.М. Краус // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. − № 3-4(1). – С. 4-7.
 12. Павловський М.А. Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст / М.А. Павловський. – Київ : Техніка, 1999. – 366 с. 
 13. Розпорядження № 3-рп від 14.03.2016 «Звіт Антимонопольного комітету України за 2015 рік» [Електронний ресурс] / Антимонопольний комітет України. – 135 с. − Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog /doc ument?id=122547.
 14. Статистичний бюлетень «Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2010/11 навчального року» / відп. за вип. І.В. Калачова. – Київ : Державний комітет статистики України, 2011. – 207 с.
 15. Статистичний бюлетень «Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2011/12 навчального року» / відп. за вип. І.В. Калачова. − К.: Державна служба статистики України, 2012. – 219 с.
 16. Статистичний бюлетень «Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2012/13 навчального року» / відп. за вип. І.В. Калачова. – Київ : Державна служба статистики України, 2013. – 188 с.
 17. Статистичний бюлетень «Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2013/14 навчального року» / відп. за вип. І.В. Калачова. – Київ : Державна служба статистики України, 2014. – 165 с.
 18. Статистичний бюлетень «Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2014/15 навчального року» / відп. за вип. О.О. Кармазіна. – Київ : Державна служба статистики України, 2015. – 169 с.
 19. Статистичний бюлетень «Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2015/16 навчального року» / відп. за вип. О. О. Кармазіна. – Київ : Державна служба статистики України, 2016. – 171 с.
 20. Наукова та інноваційна діяльність в Україні за 2012 рік: статистичний збірник. – Київ : Державна служба статистики України, 2013. – 287 с.
 21. Наукова та інноваційна діяльність в Україні за 2014 рік: статистичний збірник. – Київ : Державна служба статистики України, 2015. – 255 с.
 22. Наукова та інноваційна діяльність в Україні за 2015 рік: статистичний збірник. – Київ : Державна служба статистики України, 2016. – 257 с.
 23. Регіони України за 2016 рік: статистичний збірник. – Київ : Державна служба статистики України, 2016. – 299 с.
 24. Статистичний щорічник України за 2015 рік: статистичний збірник. – Київ : Державна служба статистики України, 2016. – 575 с. 
 25. Структура експорту-імпорту за видами послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2016/ zd/ str_eip_kv/ str_eip_kv_u/str_eip2016_u.htm.
 26. Україну визнано найбільшим у світі «піратським офшором» [Електронний ресурс] // РБК-Україна. – Режим доступу: https:// www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-priznana-naibolee-piratskoy-stranoy-1455620214.html.
 27. Федулова Л.І. Інноваційність економіки ЄС та України: напрями скорочення розриву / Л.І. Федулова // Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – № 156(1-2). – С. 22-25. 
 28. Ивлес А. Структурные изменения в государстве как результат инвестирования в инновационный сектор / А. Ивлес // Економічний часопис-ХХІ. − 2014. – №7-8(2). – С. 16-19.
 29. Отечественный ЗАЗ Lanos в Украине продается вдвое дороже, чем в России [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.segodnya.ua/economics/avto/otechestvennyy-zaz-lanos-v-ukraine-prodaetsya-vdvoe-dorozhe-chem-v-rossii-smi-691862.html.
 30. Mensh G. Stalemate in technology: innovation overcome the depression / G. Mensh. – Cambridge: Mass, 1979. – 241 p.
 31. Schumpeter J.A. Capitalism, Socialism and Democracy / J.A. Schumpeter. – New York, London: Harper & Row, 1942. – 381 p. 
 32. The Global Competitiveness Report 2008–2009. − Geneva: World Economic Forum, 2008. − 513 p.
 33. The Global Competitiveness Report 2009–2010. − Geneva: World Economic Forum, 2009. − 492 p.
 34. The Global Competitiveness Report 2010–2011. − Geneva: World Economic Forum, 2010. − 516 p.
 35. The Global Competitiveness Report 2011–2012. − Geneva: World Economic Forum, 2011. − 544 p.
 36. The Global Competitiveness Report 2012–2013. − Geneva: World Economic Forum, 2012. − 545 p.
 37. The Global Competitiveness Report 2013–2014. − Geneva: World Economic Forum, 2013. − 569 p.
 38. The Global Competitiveness Report 2014–2015. − Geneva: World Economic Forum, 2014. − 565 p.
 39. The Global Competitiveness Report 2015–2016. − Geneva: World Economic Forum, 2015. − 403 p.
 40. The Global Competitiveness Report 2016–2017. − Geneva: World Economic Forum, 2016. − 400 p.