Особливості комплексу маркетингу в системі інноваційного розвитку фармацевтичних підприємств

Автори:
Ю.М. Мельник1, Є.О. Голишева1
1. Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Сторінки:
27 - 39
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті набули подальшого розвитку теоретичні основи маркетингу фармацевтичних підприємств: визначено його основні риси, коло інтересів його головних учасників, особливості комплексу фармацевтичного маркетингу. Авторами визначено надзвичайну актуальність такої складової комплексу маркетингу як People, визначено місце та роль знань в системі інноваційного розвитку фармацевтичних підприємств. Удосконалено класифікацію фармацевтичної продукції за товарно-ринковими класифікаційними ознаками. Досліджено особливості фармацевтичної продукції як об’єкту маркетингової товарної інноваційної політики. Авторами узагальнено схему товароруху фармацевтичної продукції, на основі комунікаційних зв’язків, яка демонструє різні канали збуту та ідентифікує відповідних суб’єктів ринку. Проаналізовано особливості застосування інструментів маркетингових комунікацій на фармацевтичному ринку залежно від конкретного суб’єкта процесу просування. 


Ключові слова
комплекс маркетингу, фармацевтичний маркетинг, фармацевтична продукція, знання, люди, інноваційний розвиток


Посилання
 1. Андрушкевич З.М. Комплекс маркетингу в торговельній діяльності аптечних мереж / З.М. Андрушкевич // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 5. – Т. 2. – С. 22-25.
 2. Аптечный рынок Украины по итогам 9 мес 2017 г.: Helicopter View [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apteka.ua/article/431051. 
 3. Громовик Б.П. Менеджмент і маркетинг у фармації / Б.П. Громовик, Г.Д. Гасюк, О.Р. Левицька; за ред. Б.П. Громовика – Київ : Медицина, 2008. – 752 с
 4. Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 р. № 123/96-ВР (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80.
 5. Закон України «Про рекламу» від 03.07.96 р. № 270/96-ВР (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80.
 6. Звіт за результатами дослідження фармацевтичних ринків (за період 2014 – перше півріччя 2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=131567&schema=main.
 7. Ілляшенко Н.С. Методичний підхід до визначення рівня відповідності підприємства системам управління якістю [Електронний ресурс] / Н.С. Ілляшенко, М.І. Мінько // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. - №2. – С. 125-131. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2010_2_125_131_0.pdf.
 8. Ілляшенко Н.С. Особливості фармацевтичного маркетингу / Н.С. Ілляшенко, М.І. Мінько // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції  викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (19-23 квітня 2010 р.). Частина 3. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 49-50.
 9. Карпенко Н.В. Комплекс маркетингових комунікацій для роздрібної торгівлі фармацевтичною продукцією / Н.В. Карпенко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2013. – Вип. 1. – С. 225-230.
 10. Малий В.В. Сучасна концепція фармацевтичного маркетингу: холістичний підхід / В.В. Малий // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 4. – С. 40-46.
 11. Мнушко З.Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. ІІ. Маркетинг в фармации / З.Н. Мнушко, Н.М. Дихтярева; под ред. З.Н. Мнушко. – Харьков: Изд- во НФаУ: Золотые страницы, 2008. – 536 с.
 12. Реклама лекарственных средств по итогам I полугодия 2017 г.: Helicopter view [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apteka.ua/article/426019.
 13. Фармацевтичний ринок України: реалії та перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ua.lawyers.ua/farmatsevtichnij-rinok-ukrayini-realiyi-ta-perspektivi.html.
 14. Шульгіна Л.М. Особливості фармацевтичного маркетингу: стратегічний аспект / Шульгіна Л.М. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2012. – №4(20). – С.112–114.
 15. Matošková J. Measuring Knowledge [Електронний ресурс] / J. Matošková // Journal of Competitiveness. – 2016. – №8 (4). – Р. 5-29. – Режим доступу: http://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=archiv&cid=230&cp. DOI: 10.7441/joc.2016.04.01.
 16. Raciborski M. (2017). The Impact of Takeovers on the Acquiring Firms in the Pharmaceutical Market / Raciborski M. // Journal of Competitiveness. – 2017. – № 9 (1). – Р. 89-102. – Режим доступу: http://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=aktualni&cid=243&cp=. DOI: 10.7441/joc.2017.01.06.
 17. Wartenberg F. Weltweiter Arzneiumsatz nähert sich Billionengrenze – differenzierte Marktbetrachtung erforderlich [Електронний ресурс] / Frank Wartenberg. – Режим доступу: http://veranstaltungen.handelsblatt.com/pharma/navigation-schwierigen-gewaessern/.