Регіональна складова процесу інтеграції України в Європейський простір

Автори:
Е.М. Забарна1
1. Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса, Україна)
Сторінки:
241 - 249
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

В статті досліджено комплекс проблем, пов'язаний із вступом України до європейського простору з урахуванням можливостей потенційного розвитку регіонів. Проаналізована логістика експортно-імпортних операцій з країнами Європи в регіональному вимірі. Запропоновано заходи щодо активізації процесів євроінтеграції України.


Ключові слова
регіон, європейський простір, інтеграція, Українa-ЄС, соціально-економічний розвиток


Посилання
 1. Історія міжнародних відносин (від Стародавнього світу до початку XX ст.) : навч. посіб. / Я.Б. Турчин, Р.Б. Демчишак, Т.І.Плазова ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013.– 139 с.
 2. Дацків І.Б. Україна як учасник міжнародної інвестиційної діяльності: історичний аспект / І.Б. Дацків, В.В. Маслій // «Гілея : Науковий вісник»: збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 77. – С.83-86.
 3. Європейський Союз та Україна: Стратегія відносин в контексті розширення / Інститут регіональних та євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіо Україна». – К. : «К.І.С.», 2013. – 206с.
 4. Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво : монографія. / Н. Мікула. – Львів : ІРД НАН України, 2004. – 395 с.
 5. Кухарська Н.О. Східний геоекономічний вектор України: розвиток зовнішньоекономічних відносин України з країнами СНД / Н. Кухарська // Формування ринкових відносин в Україні. – К. : НДЕІ, 2008. – №6 (85). – С. 145-152.
 6. Сиденко В. Нелегкий путь к рынку Европейского Союза / В. Сиденко, А. Барановский // Зеркало недели. – 2004. – №1. – С.1, 8.
 7. Crowdfunding’s Potential for the Developing World [Електронний ресурс] / World Bank. – Режим доступу: http://www.funginstitute.berkeley.edu/sites/defaul/files 
 8. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 8.09.2005 р. №2850-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – №51. – C. 548.
 9. Забарна Е.М. Саморозвиток регіону на основі імплементації європейського досвіду в регіональну зовнішньоекономічну політику України [Електронний ресурс] / Е.М.Забарна // Економіка та суспільство. – 2017. – №8. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-8/15-stati-8/732-zabarna-e-m.
 10. Кухарская Н.А. Стратегические приоритеты трансформации экономики регионов Украины: тенденции, формы, механизмы: монография / Н.А. Кухарская / Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2010. – 519 с. 
 11. Шнырков А. Экономика ЕС-10: два года после вступления в Союз / А. Шнырков // Зеркало недели. – 2006. – №34. – С. 11.
 12. Корольков А.Ф. ЕС: сельскохозяйственная и аграрная политика / А.Ф. Корольков // Современная Европа. – 2008. – №4. – С. 90-98.
 13. Герасимчук З.В. Еколого-економічні принципи удосконалення конкурентоздатності регіонів: монографія / З.В. Герасичук, О.С. Білик. – Луцьк: Веста-друк, 2014. – 284 с.