№4, 2017

А. Молчанова, Н. Чунихина, В. Стрієлковські
Інновації та академічні видання: хто кине перший камінь? (мова оригіналу - англійська)
40 - 48
О.А. Борисенко, О.С. Тєлєтов, В.В. Макарова
Інформація в маркетингових системах (мова оригіналу - англійська)
49 - 57
С.М. Ілляшенко, Я.С. Клісіньскі, С.М. Грицай, І.Л. Старків
Вплив статі продавця на споживчу поведінку покупця (мова оригіналу - англійська)
58 - 66
П.Г. Перерва, Т.О. Кобєлєва, М.М. Ткачов, Н.П. Ткачова
Моделювання маркетингових характеристик місткості ринку електротехнічних засобів автоматизації (мова оригіналу - англійська)
67 - 74
Д.В. Райко, Л.М. Цейтлін, В.М. Зацаринний
Концептуальний підхід до підготовки та проведення рекламної кампанії (мова оригіналу - українська)
75 - 88
Р. Бачик, Л. Какалейчик, Б. Гавурова
Дослідження особливостей використання смартфонів у процесі здійснення покупок (мова оригіналу - англійська)
99 - 111
Л.С. Захаркіна, О.О. Захаркін, К.М. Карабець
Банківські рейтинги як інструмент маркетингової стратегії учасників фінансового ринку (мова оригіналу - українська)
112 - 122
А.С. Крепак
Медіапланування: класифікація показників (мова оригіналу - українська)
123 - 132
М.П. Войнаренко, Л.В. Джулій, О.М. Кузьміна, Т.В. Янчук
Управління розвитком інноваційних бізнес-процесів за умов використання автоматизованих інформаційних систем (мова оригіналу - англійська)
133 - 148
П.М. Григорук, Н.А. Хрущ
Оцінювання апостеріорної ефективності маркетингових рішень (мова оригіналу - українська)
149 - 161
162 - 175
Л.С. Кисельова, Х.Л. Ніньо-Амезкуіта, Т.Л. Вейнбендер, В.Ж. Дубровський
Соціальне підприємництво як економічне явище: інновації і індикатори розвитку (мова оригіналу - російська)
250 - 259
Л.Г. Мельник, І.Б. Дегтярьова, Д.В. Горобченко, О.М. Маценко
Инновации в ходе современных трансформационных процессов в экономике предприятия, региона, страны: опыт ЕС (мова оригіналу - англійська)
260 - 271
І.О. Піюренко, І.О. Банєва, О.М. Гаркуша
Фактори динаміки інноваційних перетворень української економіки: суть та особливості впливу (мова оригіналу - англійська)
272 - 282
М.С. Вовк, Д.О. Брага
Економіка знань в ЄС: сильні та слабкі сторони (мова оригіналу - англійська)
292 - 300
А.Д. Кухарук, Н.Є. Скоробогатова, І.О. Пишнограєв
Виявлення залежностей між рівнем економічного розвитку та інноваційною активністю країн світу (мова оригіналу - українська)
301 - 314
М. Поткани, Л. Крайчірова, М. Гітка, С. Лорінцова
Інновації методології розрахунків відповідно до змінених розмірними вимогами до окремої продукції (мова оригіналу - англійська)
315 - 323
334 - 349
Є. Мішенін, В. Валентинов, О. Маслак, І. Коблянська
Сучасні трансформації в дрібнотоварному виробництві сільськогосподарської продукції в Україні (мова оригіналу - англійська)
358 - 366
М.Д. Домашенко, В.Ю. Школа, А.В. Кучмійов, О.О. Котенко
Інноваційні маркетингові стратегії забезпечення екологічної безпеки на глобальному та регіональному рівнях (мова оригіналу - англійська)
367 - 373