Соціальний потенціал маркетингових комунікацій у сучасному місті

Автори:
Новікова Марина Миколаївна, Гайдученко Світлана Олександрівна
Сторінки:
85 - 91
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

У статті представлено шляхи трансформації суто економічної категорії – маркетингу – в інформаційному середовищі сучасного міста у його соціально-комунікаційну складову. Для цього розглянуто існуючі теоретико-методологічні підходи до сучасних маркетингових комунікацій і можливості маркетингу як соціального процесу, який сприяє продуктивному діалогу між соціумом та бізнесом. Доведено існування невичерпних можливостей соціального потенціалу маркетингових комунікацій у контексті формування сучасного інформаційного середовища великого міста та розроблено практичні рекомендації стосовно його максимального використання в сучасних умовах.


Ключові слова
маркетинг, соціально-комунікаційна складова маркетингу, соціальний процес, діалог, соціум, бізнес


Посилання
 1. Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, К. Лукман. – М., 1995. – 323 с.
 2. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура / М. Кастельс. – М. : Гос. Ун-т. Высш. шк. экономики, 2000. – 606 с.
 3. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг / Ж.-Ж. Ламбен ;  пер. с французского. – СПб. : Наука, 1996. – 589 с.
 4. Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Становление человека печатающего / М. Маклюэн ; пер. с англ. И.О. Тюриной. – М. : Академический проект: Фонд “Мир”, 2005. – 496 с.
 5. Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / С. Мориарти,  Дж. Бернет. – СПб., 2001. – 864 с.
 6. Павленко А.Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика : монографія / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, Т.О. Примак. – К. : КНТЕУ, 2005. – 408 с.
 7. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации : учебное пособие / А.В. Соколов. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2002. – 461 с.
 8. Юлдашева О.У. Персонализация маркетинговых коммуникаций – ориентир адаптации маркетинг-микса к требованиям потребителей в условиях информатизации общества / О.У. Юлдашева,  И.Ю. Окольнишкова // Маркетинговые коммуникации. – 2012. – № 4. – С. 204-212.
 9. Kotler Ph. Strategic Marketing for Non-profit Organizations / Ph. Kotler, A.R. Andreasen. – New Jersey : Upper Saddle River, 1996. – 632 р.
 10. Lasswell H.D. The structure and function of communication in society [Electronic resource] / H.D. Lasswell // The Communication of Ideas / Ed. L. Bryson. – N.Y. : Harper and Brothers, 1948. –Access mode: http://www.themedfomscu.org/media/elip/The%20structure%20and%20function% 20of.pdf.
 11. Lash S. Critique of Information / S. Lash. – London : Sage Publications, 2002. – 234 р.