Механізм відкриття ринків країн ЄС і АПК України: тренд та варіації

Автори:
Губенко Василь Іванович
Сторінки:
64 - 84
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

У статті здійснено теоретико-методичне обґрунтування  напрямів і шляхів виконання критеріїв та орієнтирів, що передбачають створення умов досягнення рівня розвитку економіки України та її АПК для успішної інтеграції в Європейський Союз і визначено, що для відкриття внутрішнього ринку України для імпортних товарів з країн ЄС доцільно здійснювати в режимі, щоб рівень імпортних цін разом з митом перевищував рівень цін, що сформувався на споживчому внутрішньому ринку України, але їх рівень без мита не повинен перевищувати рівень цін світового ринку. При відкритті внутрішнього ринку країн ЄС для імпортованих товарів з України імпортні ціни без мита повинні були не нижче рівня цін світового ринку, що слугуватиме як інтересам країн ЄС, так і Україні. Проведено аналіз динаміки зовнішньоекономічної діяльності АПК України з країнами ЄС та іншими РТУ країн світу за 2000-2015 рр. і встановлено, що країни ЄС є основними партнерами по ЗЕД АПК України, експорт якого зріс до них у 14,7 разів і склав 29% всього експорту, імпорт з країн ЄС зріс у 10,2 разів і склав 42% до всього імпорту галузі.


Ключові слова
механизм, открытие рынков стран ЕС и АПК Украины, «план Маршалла», интеграция, интернационализация, пошлина, уровни цен


Посилання
 1. Кістерський Л.Л. Формування сучасної Європи: стримування та розвиток // Л.Л. Кістерський / Економіка України. − 2015. – № 4. − C. 19-26.
 2. Support Ukrainians and they can help us build a Europe // The Guardian. − 2014.
 3. Soros G.A. New Polycy to Rescue Ukraine / G.A. Soros // The New York Review of Books. – 2015. – February [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nybooks.com/ articlesarhives/2015/feb/05/new_policy_recue_ukraine.
 4. Дейнеко Л.В. Ключові аспекти «Плану Маршала» для України у промисловій сфері / Л.В. Дейнеко, М.М. Якубовський, І.А. Шовкун, М.Ю. Загородня, Н.Г. Гахович // Економіка України. – 2015. – № 4. – С. 70-77.
 5. Шаров О.М. Вихід з кризи: уроки «плану Маршала» та перспективи для України / О.М. Шаров / Eкономіка України. – 2014. – № 12. – C. 20-28.
 6. Aslund А. Marshall’s Postwar Logic Holds True in Ukraine Today / А. Aslund // Financial Finance. – 2014. – Режим доступу: http://www.ft.com/cms/s/0/f7889a8e-594e-11e4-9546-00144feab7de.html.
 7. Молдован Л.В. Інвестиційні пріоритети у сфері розвитку агропромислового виробництва України та механізми їх реалізації / Л.В. Молдован, О.В. Шубравська // Eкономіка України. − 2014. – № 4. – C. 78-87.
 8. Геєць В.М. Подолання квазімоторності – шлях до інвестиційно орієнтованої економіки / В.М. Геєць // Економіка України. – 2015. – № 6. – C. 4-17.
 9. Haber I. Integracia Europejska: Podstawy wiedzy / Jozef Antoni Haber. – Gliwice: Dom Wydawniczy AGNUS, 2013. – 288 p.
 10. Губенко В.І. Розвиток виробництва та інтеграційних процесів в аграрній сфері в аспекті європейської інтеграції України / В.І. Губенко // Аграрний форум. – 2015. – № 4. – С. 71-80.
 11. Эрнст Кочетов Глобалистика: теория, методология, практика. Учебн. для вузов // Э. Кочетов. – М. : «НОРМА-ИНФРА-М.», 2002. – 116 c.
 12. Соколов В. Геоэкономический взгляд на проблемы глобалистики / В. Соколов // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – № 4. − C. 122.
 13. Зінчук Т.О. Проблеми адаптації аграрного сектору економіки до умов Угоди про зону вільної торгівлі України – ЄС / Т.О. Зінчук // Економіка АПК. – 2015. – № 5. – C. 79-87.
 14. Звіт про стан зовнішньоекономічних відносин в системі агропромислового комплексу України за 2014 р. – К., 2015. – 45 с.
 15. Следзь С. Агроэкспорт: прощай Россия – торгуем с Китаем. [Електронний ресурс] / С. Следзь. – Режим доступу: http://gazeta.zn.ua/business/agroeksport-proschay-rossiya-torguem-s-kitaem-krupneyshim-pokupatelem-ukrainskogo-prodovolstviya-stal-kitay-rossiya-v-autsayderah-_.html.
 16. Губенко В.І. Розвиток виробництва та інтеграційних процесів в аграрній сфері в аспекті європейської інтеграції України / В.І. Губенко // Економічний форум. − 2015. − № 4. – C. 71-80.
 17. Звіти про стан зовнішньоекономічних відносин в системі агропромислового комплексу України за 2005-2014 рр. – К., 2015. – 60 с.
 18. Експрес-випуск ДССУ Зовнішньотоговельний баланс України за січень-жовтень 2015 р. 15.12.2015 р. № 584/0/08.26н-15 – 30с.
 19. Стан сільського господарства в січні-жовтні 2015 р. ДССУ 16.11.2015 р. №327/0/06.02ВН – 15c.
 20. Звіт про стан зовнішньоекономічних відносин в системі агропромислового комплексу України за 2000 р. – К., 2000. − 15 с.
 21. Яценко О.М. Конкурентні позиції країн провідних виробників продукції бджільництва / О.М. Яценко // Вісник ЖНАЕУ. – 2010. – № 1. – C. 132-140.
 22. Яценко О.М. Вплив глобалізації на тенденції розвитку  вітчизняного ринку бджільництва / О.М. Яценко // Вісник СНАУ. Серія Економіка і менеджмент. – 2011. – Вип. 5/1. – С. 104-109.
 23. Будків В. Проблеми і перспективи співробітництва між Європейським Союзом та Україною / В. Будків // Економіка України – 2010. – № 9. – С. 82-86.
 24. Розраховано за даними FAOSTAT. Статистичні дані FAOSTAT [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://faostat.fao.org/gite/default.aspx
 25. Пахомов Ю.М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі / Ю.М. Пахомов, Д.Г. Лук’яненко, Б.В. Губський. – К. : Україна, 1997. – 237с.
 26. Кваша С.М. Підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом: виклики і перспективи / С.М. Кваша [Електронний ресурс]. – Режим доступу: fem.sumdu.edu.ua/Presentation.2014.Last.P.
 27. Bhagwati J. The World Trade System: Trends and Challenges − The International Institute for Strategic Studies in Bahrain “Trade and Flag: The Changing Balance of Power in the Multilateral Trade System”, 2014. − 27 p.
 28. Bhagwati J. Why Growth Matters. – PublicAffairs, 2013. − 304 p.
 29. Johnson H.G. International Trade and Economic Growht Studies in Pure theory / H.G. Johnson // Economic Review. – 1958. – vol. 10, issue 4. – P. 374-376.
 30. Пребиш Р. Перифирийный капитализм: есть ли ему альтернатива / Р. Прибиш. М. : ИЛАН РАН, 1992. – 337 с. 
 31. Кваша К.С. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності аграрного сектора в умовах формування зони вільної торгівлі «Україна–ЄС» / К.С. Кваша, автореф. дис. канд. екон. наук 08.00.03 – ек-ка та управління національним господарством. – К., 2014. – 22 с.
 32. Дем’яненко С.І. Спільна аграрна політика ЄС: Суть, тенденції та значення для України / С.І. Дем’яненко // Економіка України. – 2003. – № 3. – C. 80-86.
 33. Gubenko W. Ukraine–Bulgaria–European Union:Contemporarv State and Perspectives / W. Gubenko // University of Economics Varna. – 2012. – V. 2. – P. 190-193.