Інновації в маркетингу депозитних послуг

Автори:
Васильєва Тетяна Анатоліївна, Діденко Ірина Вікторівна
Сторінки:
56 - 63
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У цій статті було обґрунтовано актуальність дослідження розвитку інновацій у маркетингу депозитних послуг як у світі, так і в Україні. З огляду на стан депозитного ринку України було визначено, що, починаючи із 2009 р., його структура змінилася в бік переважання коштів, залучених саме від фізичних осіб. Тому було прийнято рішення дещо переорієнтувати маркетингову стратегію вітчизняних банків у бік цілого ряду інновацій, які набувають популярності у світі, оскільки традиційні інструменти політики просування (реклама, робота з громадськістю та стимулювання попиту) втрачають свою ефективність і потребують трансформацій. Крім того, були окреслені подальші перспективи дослідження в цьому тематичному напрямку.


Ключові слова
депозити, депозитна політика банку, інновації, депозитна послуга, банківська система, маркетинг


Посилання
 1. ATM Innovation Survey Report 2013 [Електронний ресурс] / ATM Industry Association. – Режим доступу: http://www.the-exchange.ca/upload/docs/ATMIA%20Innovation%20Survey%20 Report%202013.pdf.
 2. Commonwealth Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.commbank.com.au/.
 3. Columb F. Demand deposits and transaction technology innovation [Електронний ресурс] / F. Columb. – Режим доступу: http://repec.org/res2004/Columba.pdf.
 4. Domain Knowledge Scan (DKS) – Deposits Innovation [Електронний ресурс] / Internal Consulting Group, 2015. – Режим доступу: http://internalconsulting.com/store/j98sd4/ICG-DKS-002-Deposits_Innovation.pdf.
 5. 2012 Mobile Banking Awards [Електронний ресурс] / Huffpost tech. – Режим доступу: http://www.huffingtonpost.co.uk/michael-nuciforo/2012-mobile-banking-award_b_1196145.html.
 6. Melnick R. The Macroeconomic Effects of Financial Innovation: The Case of Israel / R. Melnick, E. Yashiv [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.boi.org.il/en/Research/ DiscussionPapers1/dp9405e.pdf.
 7. Sanchez M. New Financial Inclusion Innovation in Colombia: Government approves electronic deposits through non-bank entities [Електронний ресурс] / M. Sanchez // NB Financial Innovation. – Режим доступу: http://nextbillion.net/new-financial-inclusion-innovation-in-colombia/.
 8. SaveUp [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.saveup.com/company.
 9. Накипова Г.Н. Развитие системы маркетинга в банковском секторе (казахстанский и российский опыт) : учеб. пособие / Г.Н. Накипова, Д.Я. Родина // Астана : ИП «Ботабеков», 2013. – 352 с.
 10. Показники фінансової звітності України [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id= 34661442&cat_id=34798593.
 11. Смовженко Т.С. Инновационные стратегии зарубежных банков [Електронний ресурс] / Т.С. Смовженко, С.Б. Егорычева – Режим доступу  http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/ 1030/1/%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.%D0%91.,%2051-56.pdf.
 12. Cундукова О.А. Продвижение банковских структурированных депозитов на российском рынке: проблемы и перспективы [Електронний ресурс] / О.А. Сундукова. – Режим доступу: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2012/12/ekonomika/sundukova.pdf.