Екологічні інновації як джерело флуктуацій енергоефективного розвитку національної економіки

Автори:
Кубатко Олександр Васильович
Сторінки:
365 - 376
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті досліджуються проблеми впливу екологічних інновацій на стан навколишнього середовища та економічний розвиток національної економіки. Результати показують наявність прямих позитивних зв’язків між доходами населення, інноваційними витратами та використанням невідновних ресурсів. У статті зазначено, що екоінновації, виступаючи в ролі флуктуацій розвитку економічних систем, можуть приводити до різних ефектів, зокрема і до зростання забруднення довкілля чи зростання темпів використання невідновних ресурсів. Проведене емпіричне дослідження показує, що збільшення річних інноваційних витрат на десять млн грн призводить до зростання щорічного використання невідновлюваних енергетичних ресурсів на 8,7 млн т у регіоні. Витрати на інноваційну діяльність із мінімальним ефектом збільшують викиди забруднювальних речовин в атмосферу. У статті зазначено, що причиною негативного впливу інноваційних витрат на стан довкілля в Україні є те, що ядро українського промислового виробництва (до початку кризових явищ) було пов’язане із видобутком корисних копалин, машинобудуванням, виробництвом металургійної та хімічної продукції, і значна кількість додаткових нововведень зазначеними галузями пов'язана із забрудненням навколишнього середовища за рахунок ефектів рикошету. Зазначено, що будь-які негативні ресурсні флуктуації відбиваються у пам’яті еколого-економічних та соціально-економічних систем шляхом включення адаптаційних/біфуркаційних механізмів розвитку. 


Ключові слова
інновації, флуктуації, національна економіка, енергетичні ресурси, забруднення довкілля


Посилання
 1. Бажал Ю.М. Інноваційна теорія економічного розвитку: М. Туган-Барановський, Й. Шумпетер і проблеми перехідної економіки України / Ю.М. Бажал // Наукові записки НАУКМА. − 2000. − Т. 18. Економічні науки. – С. 3-7.
 2. Schumpeter J.A. History of Economic Analysis / J.A. Schumpeter / Edited by E. Boody. – New York : Oxford University Press. − 1954.
 3. Zubrytska N. Innovations and Spatial Knowledge Spillovers: Evidence from Ukrainian regions / N. Zubrytska / Kyiv school of economics. –  2008. – 53 p. 
 4. Auken Ida. Is Europe facing a resource crisis? Debating Europe [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу : http://www.debatingeurope.eu/2012/01/24/europe-environment.
 5. Гальчинський А. Глобальні трансформації : концептуальні альтернативи. Методологічні аспекти : наук. вид. / А. Гальчинський – К. : Либідь, 2006. – 312 с.
 6. Illiashenko S.M. Knowledge management as a basis for innovative development of the company / S.M. lliashenko, Y.S. Shypulina, N.S. Illiashenko // Actual Problems of Economics. – 2015. – № 6 (168). – Р. 173-181.
 7. Шевцова Г.З. Синергетичний менеджмент як концепція організованої синергії в управлінні підприємствами / Г.З. Шевцова // Економіка промисловості. – 2012. – № 1. – С. 202–214.
 8. Rennings K. Redefining innovation – eco-innovation research and the contribution from ecological economics / K. Rennings // Ecological Economics. – 2000. – № 32. – P. 319-332.
 9. OECD-Eurostat The Environmental and Services Industry: Paris [Електронний ресурс]. –  1999. – Режим доступу : http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/ archive/EPEA /EnvIndustry_Manual_for_data_collection.PDF.
 10. Мельник Л.Г. Теория самоорганизации экономических систем : монография / Л.Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2012. – 439 с.
 11. Евстигнеева Л.П. Экономика как синергетическая система / Л.П. Евстигнеева, Р.Н. Евстигнеев. – М. : ЛЕНАНД, 2010. – 272 с. 
 12. Griliches Z. Patent statistics as economic indicators: a survey / Z. Griliches // Journal of Economic Literature. – 1990. – № 28. – P. 661-707.
 13. Jaffe A. Real Effects of Academic Research / A. Jaffe // American Economic Review. – 1989. – № 79. – P. 957-970.
 14. Moreno R. Spatial spillovers and innovation activity in European regions / R. Moreno, R. Paci, S. Usai // Environment and Planning. – 2005. – № 37. – P. 1793-1812.
 15. Jaffe A.  Innovation Policy and the Economy / A. Jaffe, J. Lerner, S. Stern // Technology Policy for Energy and the Environment. – 2004. – № 4. – P. 35-68. 
 16. Popp D. The Effect of New Technology on Energy Consumption / D. Popp //  Resource and Energy Economics. – 2001. – № 23 (4). – P. 215-239.
 17. Сакайя Тайичи. Стоимость, создаваемая знанием, или история будущего. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / под ред. В. Л. Иноземцева. – М. : Academia, 1999. – С.337-371.
 18. Rave T. Determinants of Environmental Innovations and Patenting: Germany Reconsidered / T. Rave, F. Goetzke, M. Larch // Ifo Working Paper. – № 97. – 40 p.