Моделі управління запасами промислових підприємств в умовах підвищення цін на енергоносії

Автори:
Яшкіна Оксана Іванівна, Педько Ірина Анатоліївна
Сторінки:
315 - 324
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

У статті запропоновано моделі управління запасами промислових підприємств в умовах очікуваного підвищення цін на енергоносії. Різні підходи до формування запасів дозволять промисловим підприємствам враховувати ризики щодо здорожчання енергоносіїв та за вибором певної стратегії накопичення запасів сировини або складових розраховувати розміри та терміни поставок за умовою мінімізації витрат на доставку та зберігання.


Ключові слова
промислові підприємства, управління запасами, ціни на енергоносії, підвищення ціни, ризик здорожчання сировини


Посилання
  1. Harris F. Operations and Costs / F. Harris // Factory Management Series. – Chicago : A.W. Shaw Co, 1915. – P. 48-52.
  2. Wilson R.H. A Scientific Routine for Stock Control / R.H. Wilson // Harvard Business Review. – 1934. – № 13. – P. 116-128.
  3. Орлов А.И. Оптимальный размер управления запасами нельзя найти на основе квадратного корня / А.И. Орлов // Научный журнал КубГАУ. – 2015. – № 106 (02). – С. 1-31.
  4. Petersen R. Decision systems for inventory management and production planninfg / R. Petersen, E.A. Siver. – N. Y. : Wiley, 1979.
  5. Michael R. Linder. Supply management and inventory management. Logistics / R. Linder Michael, E. Fearon Harold. –Victoria Plus, 2002.
  6. Donald J. Bowersox. Logistical management : the integrated supply chain process / Donald J. Bowersox, David J. Closs. – New York : McGraw-Hill Companies, 1996. 
  7. Donald J. Bowersox. Supply chain logistics management / Donald J. Bowersox, David J. Closs, M. Bixby Cooper. – New York, N.Y McGraw-Hill/Irwin, 2002.
  8. Чухрай Н.І. Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики : монографія / Н.І. Чухрай, О.Б. Гірна. – Львів : Інтелект-Захід, 2007. – 232 с.
  9. Перебийніс В.І. Логістичне управління запасами на підприємствах : монографія / В.І. Перебийніс, Я.А. Дроботя. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 279 с.
  10. Крикавський Є. Від планування логістики до логістичного планування / Є. Крикавський, І. Петецький, І. Рикованова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 5, T. 3. – С. 160-165.