Порівняльний аналіз структури нематеріальних активів підприємств в Україні та світі

Автори:
Горовий Дмитро Анатолійович
Сторінки:
256 - 268
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Лише незначна частина нематеріальних здобутків відображається зараз на балансі українських підприємств у складі нематеріальних активів. Це істотно знижує конкурентоспроможність підприємств як на місцевому, так і на світовому ринку. Метою статті є порівняння структури нематеріальних активів (НМА), відображених у фінансовій звітності різних країн, та розроблення пропозицій зі збільшення видів НМА у їх структурі на підприємствах України. Світова практика засвідчує досить різноманітну структуру нематеріальних активів у різних країнах світу. Зважаючи на значну розбіжність за офіційними даними, що визначаються у різних країнах, була зроблена спроба узагальнити ці дані, щоб призвести їх до єдиної структури. За даними статистичної звітності в Україні приблизну оцінку структури нематеріальних активів можна одержати лише за структурою інноваційних витрат в економіці. За ними видно, що в Україні переважають складники інформаційних надбань підприємств. 


Ключові слова
нематеріальні активи, бренд, людський капітал, інформаційні ресурси, організаційний капітал, інноваційні витрати, науково-дослідні роботи


Посилання
 1. Bontis N. Intellectual Capital Disclosure in Canadian Corporations [Електронний ресурс] / N. Bontis //Journal of Human Resource Costing & Accounting. – Режим доступу: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.2.7427&rep=rep1&type=pdf.
 2. Chun Wei Choo. The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge / Chun Wei Choo, N. Bontis. –  New York : Oxford University Press, 2002. – 748 p.
 3. Каплан Р.С. Стратегические карты: Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / Р.С.Каплан, Д.П. Нортон. – М. : Олимп-Бизнес, 2005. – 493 с. 
 4. Luthy D.H. Intellectual capital and its measurement [Електронний ресурс] / D. H. Luthy // Proc. of the Asian Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference (APIRA) Utah USA. – 1998. – Режим доступу: www3.bus.osaka-cu.ac.jp. 
 5. Roos J. Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape / J. Roos, G. Roos, N.C. Dragonetti, L. Edvinsson. – New York : Macmillan, Houndsmills, Basingtoke, 1997. – 263 p.
 6. Sullivan P.H. Jr. Valuing intangibles companies. An intellectual capital approach [Електронний ресурс] / P.H. Sullivan Jr., P.H. Sullivan Sr. // Journal of Intellectual Capital. – 2000. – Vol. 1, №4. –Режим доступу: http://home.bi.no/fgl99011/Bok2215/IK-artikkel-3.pdf.
 7. Stewart T.A. Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations / T.A. Stewart. – New York : Doubleday Business, 1997. – 404 p.
 8. Дороніна М.С. Управління економічними і соціальними процесами підприємства. Монографія / М.С. Дороніна. – Х. : Вид. ХДЕУ, 2002. – 351 с.
 9. Кендюхов О.В. Інтелектуальний капітал підприємства: гносеологія економічної категорії / О.В. Кендюхов // Вісник Донецького університету економіки та права. – 2011. – №2. – С. 12-16
 10. Козырев А.Н. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности / А.Н. Козырев, В.Л. Макаров. – М. : Интерреклама, 2003. – 352 с. 
 11. Кузьмін О.Є. Концептуальні засади управління інтелектуальним капіталом підприємства / О.Є. Кузьмін, О.А. Ліпич // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №11 (125). – С. 137-144.
 12. Ілляшенко С.М. Актуальні проблеми управління інтелектуальним капіталом підприємства / С.М. Ілляшенко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – №2. – С. 92-102.
 13. Голишева Є.О. Оптимізація системи управління споживчим капіталом підприємства / Є.О. Голишева // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – №4. – С. 236-249.
 14. Blaug R. Accounting for intangibles: Financial reporting and value creation in the knowledge economy. A Research Report for The Work Foundation’s Knowledge Economy Programme [Електронний ресурс] / R. Blaug, R. Leckhi. – Режим доступу:  http://www.researchrepublic.com/ publications/ 116-accounting-for-intangibles-financial-reporting-and-value-creation-in-the-knowledge-economy.
 15. Corrado C. Intangible Capital and U.S. Economic Growth [Електронний ресурс] / C. Corrado, Ch. Hulten, D. Sichel. – Режим доступу: https://www.conference-board.org/pdf_free/IntangibleCapital_USEconomy.pdf.
 16. Edquist H. How much does Sweden invest in intangible assets? [Електронний ресурс] / H. Edquist // IFN Working Paper. – 2009. – №785. – Режим доступу: http://ebookbrowse.com /presentation- coinvest-harald -edquist-pdf-d283644344.
 17. van Rooijen-Horsten M. Intangible capital in the Netherlands: a benchmark [Електронний ресурс] / M. van Rooijen-Horsten, D. van den Bergen, M. Tanriseven. –  Режим доступу: www.cbs.nl/NR/rdonlyres/DE0167DE-BFB8-4EA1-A55C-FF0A5AFCBA32/0/200801x10pub.pdf/.
 18. Crass D. Intangible Assets and Investments at the Sector Level – Empirical Evidence for Germany [Електронний ресурс] / D. Crass, G. Licht, B. Peters// Competitiveness, Innovation and Intangible Investments in Europe. ZEW/TCBE. Discussion Paper №14-049. – Режим доступу:  http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/Coinvest_D10_Germany_ZEW_final.pdf.
 19. EuroStat [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat.  
 20. World Bank [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://data.worldbank.org.
 21. Global Open Data [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://index.okfn.org/dataset/statistics/. 
 22. UN Data [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://data.un.org.
 23. Fukao K. Intangible Investment in Japan: Measurement and Contribution to Economic Growth [Електронний ресурс] / K. Fukao, S. Hamagata, T. Miyagawa, K. Tonogi. –  Режим доступу: http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/07e034.pdf.
 24. Державна служба статистики України (Держстат) / Наука, технології та інновації [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 25. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_ innovations/science/#.