Стратегічні аспекти вдосконалення організаційної структури управління в умовах гірничодобувних підприємств

Автори:
Варава Лариса Миколаївна, Арутюнян Артур Размікович, Варава Андрій Анатолійович
Сторінки:
243 - 255
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті на прикладі великих гірничодобувних підприємств України обґрунтовано необхідність удосконалення організаційних структур управління для підвищення ефективності реалізації розроблених стратегій. Із цією метою запропоновано удосконалення структури управління в напрямі формування у межах підприємства стратегічних господарських підрозділів (СГП), що дозволяє досягти певного рівня децентралізації прийняття рішень і виконання окремих функцій за напрямами діяльності. Така реорганізація структури управління посилює функції підрозділів, пов’язані з перспективним плануванням на підприємстві, шляхом створення нових аспектів для стратегічних нововведень, інформаційного забезпечення, визначення можливостей диверсифікації, що дозволяє поєднати під спільним лінійним керівництвом усі фактори стратегічного розвитку.


Ключові слова
організаційна структура управління, стратегічне управління, стратегічний господарський підрозділ, стратегічна інформація, центр прибутку


Посилання
  1. Акофф Р. Планирование будущего корпорации / Р. Акофф ; пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1985. – 327 с. 
  2. Кинг У. Стратегическое планирование и хозяйственная политика / У. Кинг, Д. Клиланд. – Пер. с англ.– Москва : Прогресс, 1982. – 400 с. 
  3. Ковени М. Стратегический разрыв: Технология воплощения корпоративной стратегии в жизнь / М. Ковени, Д. Гэнстер, Б. Хартлен, Д. Кинг ; пер. с англ. – Москва : Альпика Паблишер, 2004. – 232 с.
  4. Конаков Д.Г. Организационная структура предприятий / Д.Г. Конаков, М.А. Рожков. – Москва : ИСАРП, 2008. – 245 с.
  5. Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий / Т. Коно ; пер. с англ. / общ. ред. и вступ. ст. О.С. Виханского. – Москва : Прогресс, 1987. – 384 с.
  6. Минцберг Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Дж.Б. Куинн, С. Гошал; пер. с англ. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 688 c.
  7. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Г. Минцберг; пер. с англ. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 512 с.
  8. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: Концепции и ситуации для анализа / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. – 12-е изд. ; пер. с англ. – Москва : Изд. дом «Вильямс», 2002. – 928 с.
  9. Хант Дж.У. Управление людьми в компаниях : руководство для менеджера / Дж.У. Хант; пер. с англ. – Москва : Олимп-Бизнес, 1999. – 360 с.
  10. Chandler A. Strategy and structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise / A. Chandler. – Cambridge, Mass : MIT Press, 1969. – 464 p.