Методичні підходи до підбору персоналу на біржі праці

Автори:
Божкова Вікторія Вікторівна
Сторінки:
235 - 242
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті систематизовано основні проблеми під час підбору персоналу за суб’єктами процесу працевлаштування, удосконалено класифікацію методичних підходів до підбору персоналу на основі розширення класифікаційних ознак та виокремлення ознаки «за призначенням», визначено напрямки формалізації методичних підходів до підбору персоналу на біржах праці.


Ключові слова
персонал, методичні підходи, ознаки, класифікація, біржа праці, підбір, професія, тести


Посилання
 1. Біловодська О.А. Управління маркетинговими ресурсами в умовах інноваційного розвитку вітчизняних підприємств / О.А. Біловодська, Я.А. Коваленко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 1. – С. 90-99.
 2. Іванченко Є.А. Дослідження щодо виявлення професійної спрямованості студентів та результати її формування в системі інтерактивної професійної підготовки майбутніх економістів / Є.А. Іванченко // Наука і освіта. – 2009. – № 10. – С. 123-129.
 3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 512 с.
 4. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов. – Москва : Академия, 2004. – 304 с.
 5. Корольчук М.С. Теорія і практика професійного психологічного відбору : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 536 с.
 6. Ожиганова М.І. Управління персоналом : навч. посіб. / М.І. Ожиганова, В.О. Хорошко, Ю.Є. Яремчук, В.В. Карпінець. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 187 c. 
 7. Офіційний сайт. Профорієнтація – зроби свідомий вибір [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prof.osvita.org.ua/uk/index.html.
 8. Офіційний сайт. Навчальні матеріали для студентів і школярів України. Визначення професійної спрямованості особистості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://um.co.ua/2/2-2/2-24918.html.
 9. Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного самоопределения : учебно-методическое пособие / Н.С. Пряжников. – Москва : Издательство Московского психолого-социального института ; Воронеж : Издательство НПО «МОДЭК», 2002. – 400 с.
 10. Фінкевич Т. Тест на профпридатність / Т. Фінкевич [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ogo.ua/articles/view/2004.../6963.htm.
 11. Фромм Э. Человек для себя / Э.Фромм ; пер. с англ. и послесл. Л.А. Чернышевой. – Минск : Коллегиум, 1992. – 253 с. 
 12. Економічна енциклопедія : у 3 т. / редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – Київ : Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.