Оптимізація інноваційних пріоритетів у контексті забезпечення національної технологічної безпеки

Автори:
Омельяненко Віталій Анатолійович
Сторінки:
226 - 234
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуто основні аспекти забезпечення технологічної безпеки країни через підвищення ефективності вибору пріоритетів інноваційного розвитку. Проаналізовано особливості впливу технологічної безпеки на національну безпеку, а також світовий досвід її забезпечення. Запропоновано схему визначення інноваційних пріоритетів виходячи з оцінки рівня критичності технологій та стратегій соціально-економічного розвитку. Розроблено схему розвитку інноваційних пріоритетів на основі концепції розгортання політики.


Ключові слова
технологічна безпека, національна безпека, інноваційний пріоритет, технологія, стратегія


Посилання
  1. Brown H. Thinking about national security: defense and foreign policy in a dangerous world. As quoted in Watson, Cynthia Ann. – U.S. National Security: A Reference Handbook. Contemporary world issues. – 2008. – ABC-CLIO. 
  2. Carayannis E. Quadruple Innovation Helix and Smart Specialization: Knowledge Production and National Competitiveness / E. Carayannis, E. Grigoroudis // Foresight and STI Governance. – 2016. – Vol. 10, No 1. – P. 31-42. 
  3. Glennie A. How innovation agencies work: International lessons to inspire and inform national strategies [Electronic resource] / A. Glennie, K. Bound. – London : NESTA, 2016. – Access mode: https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/how_innovation_agencies_work.pdf.
  4. Innovation and Growth. Rationale for an Innovation Strategy [Electronic resource]. – OECD, 2007. – Access mode: http://www.oecd.org/science/inno/39374789.pdf.
  5. Krapyvny I.V. International innovation networks as new stage of innovation development [Electronic resource] / I.V. Krapyvny, V.A. Omelyanenko, N.O. Vernydub // Economic Processes Management. – 2015. – №1. – Access mode: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/ download/2015_1/2015_1_17.pdf.
  6. National Research Prioritisation Exercise: First Progress Report. – NRPE, 2014. – 100 p.
  7. Omelyanenko V.A. Analysis of Potential of International Inter-Cluster Cooperation in High-Tech Industries / V.A. Omelyanenko // International Journal of Econometrics and Financial Management. – 2014. – Vol. 2, No 4. – P. 141-147.
  8. The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development. – Cornell University, INSEAD and WIPO, Fontainebleau, Ithaca, and Geneva, 2015. – 453 p.
  9. Омельяненко В.А. Міжнародний фактор забезпечення технологічної безпеки держави / В.А. Омельяненко, ОВ. Прокопенко // Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси, 2013. – С. 89-98.
  10. Омельяненко В.А. Міжнародний аспект забезпечення економічної безпеки космічної галузі [Electronic resource] / В.А. Омельяненко // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку», КНУТД, 2015. – Access mode: http://knutd.com.ua/ourpublikation/533/683/6927/.