Формування та оцінювання ефективності проектного менеджменту

Автори:
Калініченко Людмила Леонідівна
Сторінки:
169 - 179
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуті питання, пов'язані з формуванням проектної команди та оцінюванням ефективності управління її розвитком і функціонуванням. Новизна статті полягає в тому, що автором описано методику, яка дає можливість оцінювати ефективність управління командою, яка працює над проектом, з урахуванням часу, який є у керівників для створення команди, згуртування її членів, підвищення рівня компетентності фахівців. Ця методика є простою щодо організації дослідження, але інформативною, вона дає можливість визначати не лише загальний рівень ефективності, але й оцінювати ефективність окремих елементів управління.


Ключові слова
управління, проект, команда, формування, ефективність, оцінка


Посилання
 1. Акулова В.Б. Теория принятия решений: математические методы анализа экспертных оценок / В.Б. Акулова, М.Н. Рудаков. – М. : Статистика, 1995. – 281 с.
 2. Арефьев А. Стандарты PMI по управлению программами и портфелями [Електронний ресурс] / А. Арефьев. – Режим доступу: http://www.pmi.ru/articles/ files/Standarts.pdf.
 3. Бешелев С.Д. Математико-статистические методыэкспертных оценок / С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич. – М. : Статистика, 1980. – 263 с.
 4. Бушуєва Н.С. Управління проектами та програмами організаційного розвитку / Н.С. Бушуєва, Ю.Ф. Ярошенко, Р.Ф. Ярошенко. – К. : Самміт- Книга, 2010. – 198 с.
 5. Ємельянова О.В. Моделі та методи планування інноваційних проектів і програм з урахуванням альтернативних варіантів виконання робіт : автореф. дис. … канд. техн. наук / О.В. Ємельянова. – Х., 2009. – 20 с.
 6. Латкін М.О. Методологічні основи створення системи управління ризиками проектів підприємства : дис. … д-ра техн. наук / М.О. Латкін. – Х., 2009. – 412 с.
 7. Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій : монографія / за заг. ред В.О. Тімофєєва, І.В. Чумаченко – Х. : ХНУРЭ, 2015. – 244 с.
 8. Харазий А.В. Модели и методы выбора методологии управления / А.В. Харазий. – Х. : Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А.Н. Бекетова, 2016. – 215 с.
 9. Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств / Д.М. Черваньов. – К. : Знання Прес, 2003. – 622 с.
 10. Petersen Christine. The Practical Guide to Project Management / Christine Petersen. – Bookboon, 2013. – 80 p.
 11. Mounir A. Ajam. Project Management Templates / Mounir A. Ajam. – Bookboon, 2014. – 76 p.
 12. Svein-Arne Jessen. Project Leadership – Step by Step / Svein-Arne Jessen. – Bookboon, 2012. – 112 p.
 13. Компания MTI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mti.ua/ru.