Дослідження основних тенденцій первинного ринку житла в Україні та особливості маркетингової діяльності продавців на ньому

Автори:
Селюченко Надія Євстахіївна, Косар Наталія Степанівна
Сторінки:
143 - 158
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

Досліджено пропозицію на первинному ринку житла в Україні протягом 2000-2015 р., проведено порівняння її трендів в окремі періоди та визначено чинники впливу на них. Встановлено доцільність використання забудовниками концепції диференційованого маркетингу та виокремлено особливості окремих складових їх маркетингової діяльності при формуванні пропозицій для споживачів залежно від рівня їх доходів.


Ключові слова
ринок житлової нерухомості, первинний ринок житла, вторинний ринок житла, тенденції пропозиції первинного ринку житла, диференційований маркетинг, маркетинг цінності, партнерський маркетинг


Посилання
 1. Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 2. Пилипчук В.П. Маркетингові стратегії розвитку на ринку нерухомості [Електронний ресурс] / В.П.Пилипчук, О.В.Данніков // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – №6 (16). – С.98-105. – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n6.html.
 3. Іванченко А.М. Особливості маркетингу у сфері будівництва та ринку нерухомості / А.М. Іванченко // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2008. – Вип. ХІV, № 2. – С. 84-92.
 4. Погасій В.І. Маркетингова стратегія просування бренду на ринку житлової нерухомості м. Києва: реалії ринку та шляхи підвищення ефективності [Електронний ресурс] / В.І. Погасій // Экономика Крыма. – 2013. – № 1. – C. 367-370. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econkr_2013_1_80.
 5. Струлєв О.О. Специфічні характеристики нерухомості як товару промислового ринку [Електронний ресурс] / О.О.Струлєв // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2010. – №7. – С.198-201. – Режим доступу: http://economy.kpi.ua/files/files/36_kpi_2010_7.pdf.
 6. Сушко О.В Комплексна система управління маркетинговими комунікаціями на ринку нерухомості [Електронний ресурс] / О.В. Сушко // Теоретичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2011. – Т. 3. –– С. 276-281. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Tpaeiv/2011_3/108.pdf.
 7. Гронська M.В. Особливості маркетингової діяльності будівельного підприємства [Електронний ресурс] / M.В. Гронська // Економiка та держава. – 2014. – № 9. – С. 28-30. – Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/9_2014/8.pdf.
 8. Хавар Ю.С. Сучасний стан формування ринку нерухомості України / Ю.С. Хавар, В.М. Сай // Молодий вчений. – 2015. – № 4 (19). – С. 73-78.
 9. Воронін В.О. Аналітика ринку нерухомості: методологія та принципи сучасної оцінки : монографія / В.О. Воронін, Е.В. Лянце, М.М. Мамчин. – Львів : Видавництво «Магнолія 2006», 2014. – 304 с.
 10. Карапетян Е.Т. Аналіз ринку житлової нерухомості в Україні [Електронний ресурс] / Е.Т. Карапетян, О.Р. Квасовський // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2013. – № 2. – С.125-134. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvfbi_2013_2_23.pdf.
 11. Шкурупій О.В. Циклічність розвитку ринку нерухомості: сучасний контекст : монографія [Електронний ресурс] / О.В. Шкурупій, Т.О. Білоброва. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 190 с. – Режим доступу: http://www.readera.org/book/tsyeklichnist-rozvyetku-ryenku-nerukhomosti-suchasnyi-kontekst-10152340.html.
 12. Активность рынка недвижимости 2000-2011 гг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.asnu.net/pages/320/.
 13. Попередні підсумки ринку нерухомості-2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.vnews.agency//1975-poperedni-pidsumki-rinku-neruhomosti-2014.html.
 14. Хто сьогодні купує житлову нерухомість? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://parklane.ua/uk/node/41384.
 15. В Украине рекордно “просел” рынок жилья: сколько теперь стоят квартиры [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.segodnya.ua/economics/realty/analiz-rynka-nedvizhimosti-itogi-2015-goda-infografika-684384.html.
 16. Коли варто чекати на активізацію ринку нерухомого майна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://realty.rv.ua/page/koli_varto_chekati_na_aktivizatsiyu_rinku_ neruhomogo_mayna.
 17. Угод на ринку столичної нерухомості стало менше на третину [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economics.unian.ua/realestate/1303480-ugod-na-rinku-stolichnoji-neruhomosti-stalo-menshe-na-tretinu-ekspert.html.
 18. До кінця року житло рекордно подешевшає на всій території України? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://newvv.net/economic/ukraine/244118.html.
 19. Україна і ОАЕ стали світовими лідерами з обвалу цін на нерухомість [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/business/realestate/3558115-ukraina-i-oae-staly-svitovymy-lideramy-z-obvalu-tsin-na-nerukhomist-korrespo.
 20. Вартість квартир на первинному і вторинному ринках [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.svdevelopment.com/ua/web/flat_costs.
 21. Уряд виділив 2 млрд. грн. на підтримку будівельної галузі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=223022095&cat_id=244314412.
 22. Какие квартиры пользуются спросом на киевском рынке новостроек [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://domik.ua/novosti/kakie-kvartiry-polzuyutsya-sprosom-na-kievskom-rynke-novostroek-n245804.html.
 23. Економіка України поволі зростає, але споживча довіра українців – низька [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.euronews.com/2016/06/09/ukraine-economy-economic-growth.
 24. У 2016 році на ринку залишаться лише великі системні забудовники, які не зловживають валютними кредитами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zabudovnyk.com.ua/news/2016/prognoz-rinka-neruhomosti-vid-ukrbud-4399.
 25. Серед забудовників зростає та посилюється конкуренція [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://blagovist.ua/uk/articles/1986.
 26. За полгода в Киеве продали рекордное количество элитных квартир [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ubr.ua/market/real-estate/za-polgoda-v-kieve-prodali-rekordnoe-kolichestvo-elitnyh-kvartir-420022.
 27. Мінімалізм, “місто в місті” і клубне житло: основні тенденції на ринку нерухомості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.vnews.agency/exclusive/17453-mnmalzm-msto-v-mst-klubne-zhitlo-osnovn-tendencyi-na-rinku-neruhomost.html.
 28. Zeithaml V.A. The Customer Pyramid: Creating and Serving Profitable Customers [Електронний ресурс] / V.A. Zeithaml, R.T.Rust, K.N.Lemon // California Management Review. – 2001. – Vol. 43, No.4 – P. 118-142. – Режим доступу: http://cmr.ucpress.edu/content/43/4/118.abstract.
 29. Gulati R. Silo Busting: How to Execute on the Promise of Customer Focus [Електронний ресурс / R. Gulati // Harvard business review. – 2007. – Режим доступу: http://lms.ctl.cyut.edu.tw/sysdata/user/79/9722616/blog/doc/7b2108c94528ce0a/attach/98738.pdf.
 30. Международные эксперты не считают украинский рынок недвижимости прозрачным [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://blagovist.ua/news/5561.
 31. Крикавський Є.В. Промислові ланцюги поставок: між ефективністю та відповідальністю / Є.В. Крикавський // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 5 (179). – С.30-40.
 32. Sirgy M. Joseph. Real estate marketing: strategy, personal selling, negotiation, management, and ethics [Електронний ресурс] / M. Joseph Sirgy. – London: Routledge Taylors Francis Group. – 2014. – 305 p. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=uWqLAwAAQBAJ&pg= PA4&lpg=PA4&dq=realty+development+marketing+categories+of+customers&source=bl&ots=8sMJoMh0cl&sig=3mxqHzf_L_qXriXXvkKEoizSOLQ&hl=uk&sa=X&ved=0ahUKEwjPhbDs2MnPAhXKHpoKHZCzAcY4ChDoAQgZMAA#v=onepage&q&f=false.