Передумови залучення волонтерів для забезпечення соціально-економічного розвитку громад

Автори:
Карий Олег Ігорович, Панас Ярослав Володимирович
Сторінки:
156 - 169
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті досліджено волонтерський рух як складову підвищення ефективності функціонування місцевого самоврядування. Здійснено порівняльну оцінку рівня розвитку волонтерства в Україні та окремих країнах Європи й Північної Америки. Проаналізовано зміни в ставленні громадян України до волонтерської діяльності за останні роки. Визначено складові механізму залучення волонтерів для забезпечення соціально-економічного розвитку громади.


Ключові слова
волонтер, волонтерська діяльність, органи місцевого самоврядування, місцевий розвиток, волонтерський рух


Посилання
 1. Закон України «Про волонтерську діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3236-17.
 2. Волонтерський рух: світовий досвід та українські громадянські практики : аналіт. доп. – К. : НІСД, 2015. – 36 с. 
 3. Зелена книга Української благодійності 2014 [Електронний ресурс]. / К. Соболева-Зоркіна. Асоціація Благодійників України та Громадський простір. – К. : 2015. – 46 с. – Режим доступу: http://vboabu.org.ua/greenpaper.
 4. Зима О.Г. Особливості волонтерства та його розвиток в Україні / О.Г. Зима, В.О. Підгайна. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 48с.
 5. Кому більше довіряють українці: владі, громадськості, ЗМІ..? – загальнонаціональне опитування [Електронний ресурс] / Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва» та соціологічна служба Центру Разумкова. – К. : 2015. – Режим доступу: http://www.dif.org.ua/ua/polls/2015a/komu-bilshe-doannja.htm.
 6. Крапівіна Г.О. Людські ресурси та їх мотивація в добровольчестві / Г.О. Крапівіна // Вісник Львівського інституту економіки і туризму : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, Львів. ін-т економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2010. – № 5. – 328 с. – С. 117-123.
 7. Крапівіна Г.О. Світовий волонтерський рух: стан і статус / Г.О. Крапівіна // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1(21). – С. 73-76.
 8. Крапівіна Г.О. Кластеризація на ринку праці волонтерства / Г.О. Крапівіна // Бізнес Інформ. – 2012. – № 4. – С. 157-161.
 9. Песня о Родине. Слова народные. [Електронний ресурс]/ Київський міжнародний інститут соціології. – К. : 2015. – Режим доступу: http://opros2014.zn.ua/main.
 10. Президент представив нового голову Луганської обласної державної адміністрації Георгія Туку [Електронний ресурс] / Офіційне інтернет-представництво Президента України. – К.: 2015. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/prezident-predstaviv-novogo-golovu-luganskoyi-oblasnoyi-derz-35693.
 11. При ЛОДА працюватиме Координаційна рада з питань волонтерської діяльності [Електронний ресурс] / Львівська обласна державна адміністрація. – Львів: 2015. – Режим доступу: http://www.loda.gov.ua/news?id=15519.
 12. Тохтарова І.М. Волонтерський рух в Україні: шлях до розвитку громадянського суспільства як сфери соціальних відносин [Електронний ресурс] / І.М. Тохтарова // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – Херсон : Херсонський національний технічний університет, 2014. – № 2. – Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/2014_2/5.pdf.
 13. Чухрай М. Інституціоналізація волонтерського руху в Україні: реалії та перспективи / М. Чухрай // Соціологічні студії. – 2013. – № 1. – С. 104-108. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/socst_2013_1_22.pdf. 
 14. Banks S. Managing community practice: principles, policies and programmes / Sarah Banks, Hugh Butcher, Andrew Orton, Jim Robertson. – Bristolт: Policy Press, 2013. – 211 p.
 15. Bezjak S. Learning active citizenship through volunteering in compulsory basic education in Slovenia / Simona Bezjak, Eva Klemenčič // TRADITIONES. – 2014. – Vol. 43(3). – P. 51-65.
 16. Hart R. A. Children’s Participation: The theory and practice of involving young citizens in community development and environmental care / Roger A. Hart. – Abingdon : Routledge, 2013. – 220 p.
 17. Healy M.G. The impact of service-learning on voluntary and community organizations in the West of Ireland / Mark Gerard Healy, Michael Rowan, Lorraine McIlrath // AISHE-J. – 2014. – Vol. 6, №1. – Режим доступу: http://ojs.aishe.org/index.php/aishe-j/article/view/154.
 18. Holdsworth C. Volunteering, choice and control: a case study of higher education student volunteering / Clare Holdsworth, Georgina Brewis // Journal of Youth Studies. – 2014. – Vol. 17, Issue 2. – P. 204-219.
 19. Horita F.E.A. An Approach to Support Decision-Making in Disaster Management based on Volunteer Geographic Information (VGI) and Spatial Decision Support Systems (SDSS) [Електронний ресурс] / Flávio E.A. Horita, João P. de Albuquerque // Proceedings of the 10th International ISCRAM Conference – Baden-Baden, Germany, May 2013. – P. 301-306. – Режим доступу: http://www.researchgate.net/publication/236838364.
 20. Lim Ch. Doing good when times are bad: volunteering behaviour in economic hard times / Chaeyoon Lim, James Laurence // The British Journal of Sociology. – 2015. – Vo. 66, Issue 2. – P. 319-344.
 21. Mempel-Śnieżyk A. Organizacje pozarządowe i społeczności lokalne, a skuteczne działanie dla rozwoju lokalnego / Anna Mempel-Śnieżyk // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2013. – Nr. 289. – S. 89-103.
 22. Percy-Smith B. Exploring the role of children and young people as agents of change in sustainable community development / Barry Percy-Smith, Danny Burns // Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability. – 2013. – Vol. 18, No. 3. – P. 323-339.
 23. Schulz T. Volunteer Organizations: Odds or Obstacle for Small Business Formation in Rural Areas? Evidence from Swiss Municipalities / Tobias Schulz, Daniel Baumgartner // Regional Studies. – 2013. – Vol. 47, Issue 4. – P. 597-612.
 24. Vidaček-Hainš V. The usage of information and communication technology in promoting the concept of volunteering / Vidaček-Hainš Violeta, Bushati Jozef, Bencek Alenka // International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences. – 2014. – Vol. 4/3. – P. 499-504.
 25. Wojcińska M. Korzystanie ze świadczeń wolontariuszy przez przedsiębiorstwa społeczne w Polsce / Maria Wojcińska // Przedsiebiorstwo we wspolczesnej gospodarce – teoria i praktyka. – 2014. –Nr3. – S. 43-53.
 26. World giving index 2014 A global view of giving trends. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/caf_ wgi2014_report_1555 awebfinal.pdf.