№2, 2016

Мокляк Мирослава Володимирівна, Попова Юлія Михайлівна, Шинкаренко Раїса Василівна
Бренд як основний напрямок маркетингової діяльності підприємств (мова оригіналу - англійська)
22 - 30
Іванова Валентина Василівна
Асиметрія інформації та її особливості на туристичному ринку (мова оригіналу - англійська)
31 - 38
Крикавський Євген Васильович, Стець Оксана Мефодіївна
Використання сучасних технологій у просуванні молока та молокопродуктів на ринку (мова оригіналу - англійська)
39 - 48
49 - 58
Баші С.Г., Ханзае К.Х., Нікоумарам Х.
Вплив обслуговуючого персоналу на задоволеність споживачів та їх намір здійснити покупку (мова оригіналу - англійська)
59 - 72
Біловодська Олена Анатоліївна, Грищенко Олена Федорівна, Сигида Любов Олексіївна
Розроблення системи розподілу на підприємстві з урахуванням логістичного потенціалу регіону (мова оригіналу - англійська)
73 - 79
Вавречка В., Мезуланік І.
Маркетингові комунікації в туризмі – тенденції та реалії (мова оригіналу - англійська)
80 - 93
Кханларі А., Хаджіхейдарі Н., Фарханг М.
Вплив бренд-спільнот, заснованих на соціальних медіа, на довіру до бренда в туристичній сфері (мова оригіналу - англійська)
94 - 107
Таранюк Леонід Миколайович, Таранюк Каріна Вікторівна, Шимко Вікторія Юріївна, Марченко Тетяна Валеріївна
Організаційні та економічні аспекти бенчмаркінгу інноваційної продукції підприємств автомобільної промисловості (мова оригіналу - англійська)
108 - 116
117 - 128
Калюжна Наталія Геннадіївна
Модель оцінювання потенціалу системи управління підприємством: опис та дослідження (мова оригіналу - українська)
144 - 155
Карий Олег Ігорович, Панас Ярослав Володимирович
Передумови залучення волонтерів для забезпечення соціально-економічного розвитку громад (мова оригіналу - українська)
156 - 169
Кузьмін Олег Євгенович, Скибінський Олександр Станіславович, Уголькова Олена Зіновіївна
Краудфандинг: сутність, значення та типологія (мова оригіналу - англійська)
170 - 180
181 - 187
Хорольський Валентин Петрович, Рибалко Людмила Павлівна, Хорольська Олена Валентинівна
Інтелектуальна система управління корпоративним підприємством із використанням збалансованої системи показників (мова оригіналу - російська)
188 - 202
Фалович Володимир Андрійович
Формування відповідального ланцюга поставок: стандартизація процесів (мова оригіналу - англійська)
203 - 214
Боронос Вікторія Георгіївна, Шкарупа Олена Василівна, Коновалов Микита Георгійович
Екологічна модернізація системи управління поводження з твердими побутовими відходами в Україні на основі досвіду ЄС та Норвегії (мова оригіналу - українська)
222 - 234
Школа Вікторія Юріївна, Домашенко Марина Дмитрівна, Кучмійов Андрій Володимирович, Новак Ксенія Сергіївна
Концептуальні засади управління земельним фондом України (мова оригіналу - англійська)
235 - 245