№4, 2015

Перерва Петро Григорович, Глізнуца Марина Юріївна
Бенчмаркінг як метод оцінювання інтелектуального потенціалу регіонів (мова оригіналу - українська)
11 - 19
Котенко Наталія Вікторівна, Сердюк Світлана Григорівна, Салтикова Ганна Василівна
Маркетингові інструменти управління фінансуванням та просуванням послуг неурядових організацій (мова оригіналу - українська)
20 - 33
Божкова Вікторія Вікторівна, Чикалова Анна Сергіївна
Стікери як ефективний засіб реклами (мова оригіналу - англійська)
34 - 40
Іванова Валентина Василівна
Методологія управління ціноутворенням на туристичних підприємствах (мова оригіналу - українська)
41 - 48
Тєлєтов Олександр Сергійович, Тєлєтова Світлана Григорівна
Особливості мовленнєвого впливу в рекламних текстах (мова оригіналу - українська)
49 - 58
Борисова Тетяна Михайлівна
Напрями імплементації маркетингу до вітчизняної практики неприбуткових суб’єктів (мова оригіналу - українська)
59 - 67
Мельник Юлія Миколаївна, Корінченко Дмитро Віталійович
Аналіз практичного використання сучасних інтернет-технологій як засобу маркетингових комунікацій у сфері В2В та В2С (мова оригіналу - українська)
76 - 86
Герасименко Олена Валеріївна,
Маркетингова концепція споживчої цінності готельної послуги (мова оригіналу - українська)
87 - 94
Мішенін Євген Васильович, Коблянська Інна Ігорівна
Організаційно-економічні основи використання логістичного підходу в управлінні національною системою освіти (мова оригіналу - російська)
105 - 116
Попова Ольга Юріївна, Коверга Сергій В’ячеславович, Борисенко Олена Євгенівна, Кузнєцов Владислав Юрійович
Проблеми та перспективи управління ефективним забезпеченням водними ресурсами господарської діяльності промислових підприємств (мова оригіналу - українська)
117 - 126
Наджафі А., Алаві Н., Шамі М.
Очікування споживачів в ексклюзивній промисловості Ірану (мова оригіналу - англійська)
127 - 153
Січкаренко Кирило Олексійович
Розроблення нових речовин та матеріалів у світі та в Україні (мова оригіналу - англійська)
154 - 162
Бжозовска Анна, Бубель Дагмара, Калініченко Антоніна
Комунікаційний менеджмент в аспекті харчової промисловості (мова оригіналу - англійська)
175 - 186
187 - 208
Голишева Євгенія Олексіївна, Грищенко Олена Федорівна
Організаційно-економічний механізм управління споживчим капіталом підприємства (мова оригіналу - українська)
209 - 223
Махачек Віт, Стрієлковські Вадим, Шишкін Анатолій, Білан Юрій
Чинники інноваційності та конкурентоспроможності в Європейському Союзі (мова оригіналу - англійська)
224 - 232
Прокопенко Ольга Володимирівна, Школа Вікторія Юріївна, Домашенко Марина Дмитрівна, Прокопенко Марина Олександрівна
Концептуальні засади формування мотиваційної складової міжнародної екологічної політики (мова оригіналу - українська)
245 - 259
Дима Олександр Олексійович
Роль посередницьких підприємств у реалізації принципів сталого розвитку (мова оригіналу - українська)
260 - 275