Механізм формування синтезованого ефекту маркетингових комунікацій промислового підприємства

Автори:
Тимохіна Яна Олександрівна
Сторінки:
73 - 79
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

У статті проаналізовано законодавство, що регламентує синтезовані маркетингові комунікації, узагальнено принципи та функції синтезованого ефекту маркетингових комунікацій, запропоновано механізм формування синтезованого ефекту маркетингових комунікацій та обґрунтовано доцільність його використання.


Ключові слова
синтезированные маркетинговые коммуникации, синтезированный эффект, принципы, функции, механизм, промышленное предприятие


Посилання
 1. Кожухівська Р.Б. Суть і принципи реалізації інтегрованих маркетингових комунікацій / Р.Б. Кожухівська // Бізнес-інформ. – № . – 2013. – С. 362-367.
 2. Краузе О. Інтегровані маркетингові комунікації підприємства / О. Краузе // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2008. – №1. – С. 104-110.
 3. Пан Л.В. Інтегральні маркетингові комунікації як новий інструмент управління бізнесом / Л.В. Пан // Теория и практика экономики и предпринимательства. – 2008. – С. 132-133.
 4. Райковська І.Т. Принципи економічного аналізу в умовах трансформаційної економіки [Електронний ресурс] / І.Т. Райковська. – Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/5462/1/84.pdf.
 5. Раупов Р. Інтеграція маркетингових комунікацій / Р. Раупов // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – №6. – С. 85-89.
 6. Романенко О.О. Сутність та процес формування інтегрованих маркетингових комунікацій / О.О. Романенко // Економічний вісник НГУ. – №1. – 2010. – С. 112-119.
 7. Сіренко К.В. Аналіз змістовного наповнення категорії «інтегровані маркетингової комунікації» / К.В. Сіренко // Управління розвитком. – 2011. – №4 (10). – С. 227-228.
 8. Тринька Л.Я. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення в системі економічної безпеки підприємств [Електронний ресурс] / Л.Я. Тринька. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/15960/1/12tly.pdf.
 9. Хмарська І.А. Сутність та значення маркетингових комунікацій підприємств / І.А. Хмарська // Вісник хмельницького національного університету. – 2011. – № 6. – С. 114-118.
 10. Шкарабан С. Характеристика функцій економічного аналізу в контексті управління суб’єктами господарювання / С. Шкарабан, І. Лазаришина // Економічний аналіз. – Вип. 8, Ч. 1. – 2011. – С. 10-12.
 11. Янковська Г.В. Сутність маркетингових комунікацій та їх місце у системі маркетингу / Г.В. Янковська // Наука й економіка. – 2010. – № 4 (20). – С. 98-101.
 12. Melnyk L. Synergetic basis of innovation marketing / L. Melnyk, I. Dehtyarova // Economics and Business. – 2012. – № 22. – Р. 118-124.
 13. Praude V. Synergistic effect in marketing system [Electronic resource] / V. Praude, E. Shalkovska. – Access mode: http://www.iigss.net/scientific_inquiry/2010-06/5-Praude_ Shalkovska.pdf.