Маркетингове управління лояльністю споживачів

Автори:
Іваннікова Марина Миколаївна
Сторінки:
62 - 72
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглядаються теоретико-методологічні засади та практичні рекомендації  щодо розроблення та запровадження програми лояльності споживачів до продукції підприємств легкої промисловості. Проведені моніторингові дослідження підприємств Полтавського регіону, що спеціалізуються на виробництві трикотажних виробів, дозволили визначити за допомогою запропонованої матриці ключових умов лояльності споживачів стратегічні засади для коригування програм лояльності.


Ключові слова
маркетингове управління, конкурентні переваги, лояльність споживачів, програми лояльності, методи оцінки ефективності програми лояльності, матриця ключових умов лояльності


Посилання
 1. Aaker D.A. Managing Brand Equity / D.A. Aaker. – N. Y. : The Free Press, 2003. – 300 p. 
 2. Hofmeyr J. Commitment-Led Marketing / J. Hofmeyr, B. Rice. – John Wiley and Sons, 2000. – 298 p. 
 3. 7 основных методов повышения лояльности клиентов [Електронный ресурс]. – Режим доступа :  http://cloyalty.info/loyalty_articles.html?id=21.
 4. Бояршинов А.А. Потребность бизнеса в повышении лояльности клиентов [Електронный ресурс]. – Режим доступа : http//marketing.spb.ru.
 5. Бутчер А. Стефан. Программы лояльности и клубы постоянных клиентов. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2004. – 81 с.
 6. Горелик Д.Е. Программы лояльности на Западе и в России / Д.Е. Горелик // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2003. – № 6(48). – С. 55-60.
 7. Иванюк И. Брендинг как часть системы лояльности [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ereklama.ru/useful/brand/0/html.
 8. Куликова З.В. Целесообразность систем управления лояльностью / Маркетинг в управлении продажами : сб. науч. статей ; под общ. ред. Н.Д. Голдобин, Н.В. Тихомировой; МЭСИ, ЯФ МЭСИ, МУБиНТ. – Ремдер, 2004. – С 185-189.
 9. Райхельд Ф.Ф. Эффект лояльности: движущие силы экономического роста, прибыли и непреходящей ценности / Ф.Ф. Райхельд, Т. Томас ; пер. с англ. – М., ИД «Вільямс» 2005.  –  384 с.
 10. Семенова М.И. Определение и систематизация методов оценки лояльности / М.И. Семенова // Бизнес-образование и эффективное развитие экономики : тезисы докладов науч.-практ. конф. – (23 апреля – 17 мая 2007 г., Иркутск) / Байкальский институт бизнеса и международного менеджмента. – Иркутск : ИГУ. – Иркутск : БИБММ ИГУ, 2007. – С. 248-250.
 11. Эффективные программы лояльности. Как привлечь и удержать клиентов / Ю.В. Васин, Л.Г. Лаврентьев, А.В. Самсонов. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. –  152 с.
 12. Петриченко П.А. Еволюція концепцій маркетингу взаємин: пріоритети, концептуальна база, домінуюча логіка / П.А. Петриченко // Бізнес інформ. – 2013. – № 3. – С. 367-372.