Застосування моделі маркетингу відносин у туристичних компаніях

Автори:
Совіер-Каспшик Ізабела
Сторінки:
48 - 54
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

У статті досліджуються особливості застосування маркетингу відносин у туристичних компаніях. Автором проаналізовано теоретичні основи маркетингу відносин. Виокремлено особливості цього виду маркетингу порівняно з іншими формами взаємодії з клієнтами. Досліджено сутність програм лояльності у сфері туристичних послуг.


Ключові слова
маркетинг відносин, туристична фірма, туристичні послуги, програма лояльності, сегментація


Посилання
 1. Claycomb C. Building customer relationships: an inventory of service providers’ objectives and practices / C. Claycomb, C.L. Martin // Journal of Service Marketing. – 2002. – №16(7). – P. 615-635.
 2. Dejnak C. Zarządzanie kontaktami z klientami / C. Dejnak. – Wydawnictwo Helion S.A., Wrocław 2002. – 230 p.
 3. Payne R. Marketing usług / R. Payne. – PWE, Warszawa 1997. – 148 p. 
 4. Gordon H. Relacje z klientem, marketing partnerski / H. Gordon. – PWE, Warszawa, 2001. – 290 p.
 5. Mazurek L. Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie / L. Mazurek. – PWE, Warszawa. – 2002. – 161 p.
 6. Wiersema F. Jak zdobyć klienta / F. Wiersema. – Oficyna Wydawnicza “Logos”, Warszawa, 1999. – 243 p.
 7. Payne R. Marketing usług / R. Payne. – Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1997. –278 p.
 8. Tkaczyk S. Skuteczna sprzedaż. Poradnik działu handlowego i marketing / S. Tkaczyk. – Warszawa, 2004. – 178 p.
 9. Storbacka J.L. Lehtinen, Sztuka budowania trwałych związków z klientem / J.L. Storbacka. – Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2001. – 131 p.
 10. Gaworecki W.W. Turystyka / W.W. Gaworecki. – PWE, Warszawa. – 1997. – 230 p.
 11. Marcinkiewicz M. Marketing usług turystycznych / M. Marcinkiewicz. – WWZPCz, Częstochowa, 2003. – 150 p.
 12. Pluta-Olearnik P. Marketing usług / P. Pluta-Olearnik. – PWN, Warszawa, 1994. – 225 p.