Особливості реклами на місці продажу в сфері роздрібної торгівлі

Автори:
Тєлєтов Олександр Сергійович, Гайтина Наталія Миколаївна, Кириченко Тетяна Володимирівна
Сторінки:
29 - 47
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті охарактеризовано три види роздрібної торгівлі (місцевий ринок, або базар, національна торговельна мережа та роздрібний магазин), виділено та запропоновано класифікацію рекламних засобів, які використовуються на базарі, в роздрібних магазинах та національних мережах. Обґрунтовано необхідність розмежування рекламних засобів товаровиробників, які покликані стимулювати до продажу конкретного товару чи торгової марки, від рекламних засобів самих торговців, які покликані стимулювати споживачів до купівлі в конкретній торговій точці. Проаналізовано основні рекламні засоби, які в них застосовуються, та розраховано найважливіші показники ефективності рекламної діяльності. 


Ключові слова
торгові мережі, види роздрібної торгівлі, реклама на місці продажу, реклама в роздрібних магазинах, реклама в торговельних мережах, реклама на базарі


Посилання
 1. Войчак А.В. Сучасні тенденції розвитку каналів розподілу / А.В. Войчак // Маркетинг в Україні. – 2000. – №2(4). – С. 42-43. 
 2. Біловодська О.А. Теоретико-методологічне обґрунтування формування маркетингових каналів з позицій інноватики / О.А. Біловодська // Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку : монографія ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : Папірус, 2012. – С. 324-340. 
 3. Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. / В.О. Прокопенко, В.Ю. Школа, О.О. Дегтяренко, С.М. Махнуша. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 296 с. 
 4. Божкова В.В. Мерчайдайзинг : навч. посібн. / В.В. Божкова, Т.О. Башук // Суми : ВДТ «Університетська книга», 2007. – 125 с. 
 5. Примак Т.О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку / Т.О. Примак. – К. : МАУП, 2003. – 200 с. 
 6. Ньюмен Э. Розничная торговля : организация и управление / Э. Ньюмен, П. Каллен ; под ред. Ю. Каптуревского ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2005. – 416 с. 
 7. Trout J. The 22 Immutable Laws of Marketing / J. Trout. – New York : Harper Collins, 1993. 
 8. Штерн Л.В. Маркетинговые каналы / Л.В.Штерн, А.И. Ель-Ансари, Эн.Т. Кофлан ; пер. с англ. – 5-е изд. – М. : Вильямс, 2002. – 624 с.  
 9. Упаковка як елемент маркетингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fishka-plus.com.ua/blog/upakovka-jak-element-marketyngu.html.
 10. Рекламна вивіска [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://artprom.com.ua/vizualna-reklama/vyviska-nad-vhodom/.
 11. Рекламний щит (білборд, бігборд, борд, billboard) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nashasprava.com.ua/ page.php?id=9& language_id=0. 
 12. Сіті-лайт (сітілайт, citylight) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nashasprava.com.ua/page.php?id=13&language_id=0.
 13. Джумбі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD.
 14. Внутрішня реклама [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0.
 15. Ефективність реклами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://marketing-helping.com/konspekti-lekcz/21-konspekt-lekczj-qosnovi-marketinguq/435-efektivnst-reklami.html.