Особливості формування економічної ефективності діяльності вітчизняних підприємств-виробників органічної продукції

Автори:
Кропивко Дарина Сергіївна
Сторінки:
222 - 229
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті здійснено групування підприємств-виробників органічної продукції за регіонами, проведено порівняння ціни на органічну й традиційну сільськогосподарську продукцію. Наведено структуру прямих витрат на виробництво органічної продукції тваринництва та рослинництва. Здійснено аналіз рентабельності виробництва органічної продукції. Доведено, що виробництво органічної продукції є більш рентабельним.


Ключові слова
органічна продукція, рентабельність виробництва, підприємства-виробники органічної продукції, порівняння цін, урожайність


Посилання
 1. Артиш В.І. Організаційно-економічні передумови формування ринку екологічно чистої продукції в Україні / В.І. Артиш // Економіка АПК. – 2009. – №2. – С. 117-120.
  Органічне сільське господарство та його розвиток в умовах кооперації / Н.В. Зіновчук, В.В. Зіновчук, О.В. Скидан, Н.М. Головченко, С.В. Журавель ; ред.: Н.В. Зіновчук; Голов. упр. економіки Житомир. облдержадмін., Наук.-навч. ін-т економіки та агробізнесу Житомир. нац. агроекол. ун-ту, ТОВ «Альтернативні Технології Плюс». – Житомир : Рута, 2011. – 158 c.
  Паламарчук М.М. Ефективність виробництва зернових культур у сільськогосподарських підприємствах Київської області / М.М. Паламарчук // Економіка АПК. – 2013. – №8. – С. 110-115.
  Прокопчук Н. Органік Бізнес-довідник України (випуск 2) / Н. Прокопчук, Т. Зігг, Ю. Власюк // Швейцарсько-український проект «Розвиток органічного ринку в Україні» (2012-2016). – Київ, 2014. – 405 с.
  Рудницька О.В. Організація маркетингової діяльності на ринку органічної агропродовольчої продукції / О.В. Рудницька // Науковий вісник НАУ. – 2007. – Вип. 110, Ч. 2. – С. 339-342.
  Седікова І.О. Органічне зерновиробництво: можливості та перспективи розвитку / І.О. Седікова, Є.М. Коренман // Економіка харчової промисловості. – 2012. – №4. – С. 80-83.
  Сільське господарство України за 2012 рік [Електронний ресурс] / Н.С. Власенко // Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
  Скрипчук П.М. Екологічна сертифікація в сфері природокористування: еколого-економічні засади розвитку : монографія / П.М. Скрипчук. – Рівне : НУВГП, 2010. – 335 с.
  Чайка Т.О. Передумови розвитку ринку органічної продукції в Україні / Т.О. Чайка // Маркетинг і менеджмент інновацій . – 2011. – №4(1). – С. 233-240.
  Шевчук Г.М. Еколого-економічне обґрунтування органічного сільськогосподарського виробництва (на прикладі Рівненської області) / Г.М. Шевчук // Маркетинг і менеджмент інновацій . – 2011. – №4(1). – С. 241-251.