Підвищення інноваційної сприйнятливості до енергозбережних технологій в олійно-жировій галузі на основі удосконалення нормативно-організаційної бази

Автори:
Дюжев Віктор Геннадійович, Попов Микола Олексійович
Сторінки:
21 - 28
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У рамках статті розроблено етапи формування організаційно-економічного розділу галузевої програми енергозбереження з метою підвищення рівня інноваційної сприйнятливості до конкретних енергозбережних технологій. Наведено поле інформаційно-аналітичних потоків забезпечення інноваційної сприйнятливості до енергозбережних заходів. Визначено та систематизовано корисні типові ефекти від енергозбережних заходів на олійножирових підприємствах.


Ключові слова
інноваційна сприйнятливість, енергозбереження, нормативно-організаційна база, організаційно-економічний розділ, корисні ефекти, олійножирова галузь


Посилання
 1. Деревенко В.В. Анализ и оптимизация технологических параметров системы маслоэкстракционного завода / В.В. Деревенко // Масложировая промышленность. – 2005. – №2. – С. 12-14.
 2. Захаренко Ю.В. Основні напрямки підвищення енергоефективності в олійно-жировій галузі / Ю.В. Захаренко // Збірник праць УкрНДІОЖ УААН. – 2008. – Вип. 2. – С. 71-76.
 3. Захаренко Ю.В. Основные направления энергосбережения в масложировой отрасли / Ю.В. Захаренко // Олійно-жировий комплекс. – 2007. – №1(16). – С. 39-40.
 4. Захаренко Ю.В. Енергозбереження та екологія / Ю.В. Захаренко // Олійно-жировий комплекс. – 2005. – №1. – С. 35-38.
 5. Захаренко Ю.В. Проведення енергетичного аудиту в олійно-жировій галузі / Ю.В. Захаренко // Олійно-жировий комплекс. – 2003. – №1(1). – С. 36-38.
 6. Кухта В.Г. Рынок лузги подсолнечника в Украине и реализация проектов по производству твердого топлива в масложировой отрасли / В.Г. Кухта, В.Л. Листопад // Масложировой комплекс. – 2010. – №2(29). – С. 16-20.
 7. Основы интеграции тепловых процессов / Р. Смит, Й. Клемеш, Л.Л. Товажнянский, П.А. Капустенко, Л.М. Ульев. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2000. – 458 с.
 8. Определение энергосберегающего потенциала на действующих предприятиях производства жиров / Л.Л. Товажнянский, П.А. Капустенко, Л.М. Ульев, С.А. Болдырев // Интегрированные технологии и энергосбережение. – 2007. – №2. – С. 3-13.
 9. Шванская И.Я. Оценка энергоемкости масложирового производства // Вестник РГАЗУ. Агроинженерия. – 2005. – С. 97-98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rgazu. ru/db/vestnic/2005/agroingeneria_2005.pdf.
 10. Економічні проблеми інноваційних технологій переробки насіння соняшника / В.С. Каретнікова, Г.І. Сокол, Л.І. Перевалов, С.О. Тесленко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – 2013. – №67(1040). – С. 131-135.
 11. Дюжев В.Г. Организационно-экономические проблемы повышения инновационной восприимчивости к технологиям нетрадиционной возобновляемой энергетики в Украине 5: монография / В.Г. Дюжев. – Х. : Цифровая типография №1, 2012. – 385 с.