Концептуальна модель автоматизованої інформаційної системи маркетингу на підприємстві

Автори:
Райко Діана Валеріївна, Лебедєва Лілія Едуардівна
Сторінки:
142 - 153
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Ціллю статті є створення концептуальної моделі автоматизованої інформаційної системи маркетингу. Головна перевага даної моделі – це забезпечення безперервного зв'язку підприємства з партнерами, споживачами та можливість оперативного реагування на ринкові зміни, а це в свою чергу сприяє підвищенню конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. Результати цієї моделі апробовані на декількох промислових підприємствах України, що підтверджує її практичну значущість.


Ключові слова
концептуальна модель, інформаційна система, автоматизована інформаційна технологія, маркетингова інформаційна система, маркетингові дослідження


Посилання
  1. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер  – М.; СПб.; Киев: Издательский дом «Вильямс», 2000.
  2. Клейнер Г.Б. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность / Г.Б. Клейнер, В.Л. Тамбовцев, Р.М. Качалов. – М. : Экономика, 1997. – 288 с
  3. Герчикова И.Н. Маркетинг: организация, технология / И.Н. Герчикова ; МГИМО МИД СССР, Школа международного бизнеса. – М. : Школа международного бизнеса МГИМО, 1990. – 81 с. 
  4. Желены М. Информационные технологии в бизнесе / М. Желены. – М. : Изд. «Питер», 2002. – 1120с.
  5. Марданова Э.У. Планирование мероприятий маркетинга на предприятиях розничной торговли / Э.У Марданова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – №1.
  6. Титоренко Г.А. Информационные системы в экономике / Г.А. Титоренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2008. – 463 с.
  7. Пінчук Н.С. Інформаційні системи i технології в маркетингу : навч. посібник / Н.С. Пінчук, Г.П. Галузинський, Н.С. Орленко. – К. : КНЕУ, 1999. – 328 с.
  8. Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем : навч. посібник / В.Ф. Ситника. – К. : КНЕУ, 2001. – 420 с. 
  9. Федорченко А.В. Система маркетингових досліджень : монографія/ А.В. Федорченко. – К. : КНЕУ, 2009. – 267 с.
  10. Шумейко В.М. Організаційні структури управління маркетингом на виробничих підприємствах / В.М. Шумейко // Маркетинг в Україні. – 2009. – №1. – С. 46-48.