Оцінка можливостей транспортної кластеризації регіону

Автори:
Лифар Владислава Віталіївна
Сторінки:
130 - 141
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті запропоновано методику оцінки можливостей транспортної кластеризації регіону через розрахунок низки відповідних коефіцієнтів, проведено оцінку за даними Запорізької області. Розкрито зміст принципів формування кластерів, запропоновано блок-схему алгоритму формування міжрегіонального транспортного кластера.


Ключові слова
транзитний потенціал регіону, транспортна кластеризація, транспортний комплекс, коефіцієнт транзитності, міжрегіональний транспортний кластер


Посилання
 1. Соколенко С.И. Производственные системы глобализации: Сети. Альянсы. Партнерства. Кластеры: Укр. контекст / С.И. Соколенко. – К. : Логос, 2002. – 645 с.
 2. Войнаренко М. Кластери як полюси зростання конкуренто¬спроможності регіонів / М.Войнаренко // Економіст. – 2008. – №10. – С. 27-30.
 3. Дубницький В.І. Економічний кластер як форма просторової організації виробничих сил / В.І. Дубницький // Прометей: регіональний зб. наук. праць з економіки. – Донецьк : ДЕГІ, 2009. – Вип. 3(30). – С. 60-65.
 4. Мікула Н.А. Сучасні підходи до визначення сутності та класифікації кластерів / Н.А. Мікула, В.Б. Базилюк // Наукові записки. – Львів : УАД, 2011. – №. 1. – С. 138-145. 
 5. Гриценко С.І. Стратегія розвитку транспортно-логістичних кластерів в Україні: автореф. дис. … д-ра екон. наук: 08.00.05 / С.І. Гриценко. – Донецьк, 2011. – 41 с.
 6. Годя І.М. Формування транспортно-логістичного кластера Закарпаття в контексті розвитку транскордонного співробітництва України: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.05 / І.М. Годя. – Ужгород, 2009. – 20 с.
 7. Крыжановский С.В. Методические основы формирования морского кластера в Украине / С.В. Крыжановский // Экономические инновации. – Одесса : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2007. – Вып. 32. – С. 130-137. 
 8. Белоусов Н.А. Транзитность магистралей международных транспортных коридоров Украины: критерии и основные показатели ее оценки / Н.А. Белоусов, И.И. Савенко // Экономические инновации. – Одесса : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2000. – Вып. 8. – С. 34-44.
 9. Porter M.E. Clusters and the New Economics of Competition / M.E. Porter // Harvard Business Review. – 1998. – P. 77-90.
 10. Ketels C. Cluster Initiatives in Developing and Transition Economies /   C. Ketels, G. Lindgvist, O. Solvell. – Stockholm : Center for Strategy and Competitiveness, 1-st ed., 2006. – 38 p.
 11. Price W. Conceptual Approaches For the Clusters Formation in Khmelnytsky Region / W. Price // Економіст. – 2008. – №10. – С. 24-26.
 12. Лифар В.В. Організаційно-правові аспекти формування транспортного кластера в регіоні / В.В. Лифар // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – №2. – С.188-196.
 13. Діяльність підприємств сфери послуг. Статистичний бюлетень / відп. за вип. І.В.Калачова. – Державна служба статистики України. – К., 2013. – 153 с.
 14. Сайт Державної служби статистики України. Публікація документів. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/tiz.htm.
 15. Транспорт і зв'язок Запорізької області: стат. збірник / Держкомстат України. Головне управління статистики у Запорізької обл.; за ред. В.П. Головешка. – Запоріжжя, 2012. – 79 с. 
 16. Регіони України 2011: стат. збірник / за ред. О.Г. Осауленка. – К.: Державна служба статистики України, 2011. – Ч. 2. – 783 с.
 17. Лифар В.В. Обґрунтування вибору маркетингової стратегії використання транзитного потенціалу регіону / В.В. Лифар // Економічний аналіз. – 2014. – Т. 16. – №1. – С. 86-93.