Практичні аспекти визначення рівня техніко-технологічного розвитку машинобудівного підприємства

Автори:
Шевлюга Олена Генадіївна
Сторінки:
113 - 120
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

У статті визначено рівень техніко-технологічного розвитку машинобудівного підприємства ТОВ «Турбомаш», підприємство позиціоноване у двовимірній матриці «Інтегральний показник за технічною складовою – інтегральний показник за технологічною складовою» та надані рекомендації щодо його підвищення.


Ключові слова
техніко-технологічний розвиток, двовимірна матриця, інтегральний показник, метод експертних оцінок, вагові характеристики


Посилання
 1. Гонтарева І.В. Оцінка потенціалу техніко-технологічної бази промислового підприємства / І.В. Гонтарева // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». – 2011. – №4. – С. 133-139.
 2. Євдокимов Ф.І. Механізм оцінки техніко-технологічного потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Ф.І. Євдокимов, В.П. Лисяков. – Режим доступу: http://library.donntu.edu.ua/fem/vip97/97_04.pdf.
 3. Коверга С.В. Ефективність діагностики техніко-технологічного потенціалу машинобудівного підприємства / С.В. Коверга, О.С. Передерєєва, С.П. Кузьменко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – №4, Т. 2. – С. 205-209.
 4. Передерєєва О.С. Дослідження сутності економічної складової техніко-технологічного потенціалу промислових підприємств [Електронний ресурс] / О.С. Передерєєва. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dtr_ep/2012.../EC212_25.pdf.
 5. Єфремов О.С. Теоретичні засади управління інноваційним технологічним розвитком підприємства [Електронний ресурс] / О.С. Єфремов. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2011.../Efremov_O.pdf.
 6. Рачинська Г.В. Оцінювання рівня технологічного розвитку підприємств / Г.В. Рачинська, Л.С. Лісовська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11116/1/40.pdf.
 7. Arranz N. Technological cooperation: a new type of relations in the Progress of national innovation systems / N. Arranz, J Arroyabe // The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal. – 2009. – №14(2). – – P. 1-11.
 8. Smith K. Innovation and Research Strategy for Growth / K. Smith, A. Estibals // BIS Economics Paper. – 2011. – №15. – P. 1-162.
 9. Офіційний сайт ТОВ «Турбомаш» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://turbomash.sumy.ua/.
 10. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика : підручник. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 234 с. 
 11. Грабовецький Б.Є. Методи експертних оцінок : теорія, методологія, напрямки використання : монографія / Б.Є. Грабовецький. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 171 с. 
 12. Шевлюга О.Г. Формування системи показників оцінки складових техніко-технологічного розвитку промислового підприємства / О.Г. Шевлюга // Наука й економіка. – 2014. – №1(33). – С. 176-180.