Моделювання еволюції методів задоволення потреб споживачів у процесі розроблення нових продуктів

Автори:
Гліненко Лариса Констянтинівна
Сторінки:
11 - 20
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

У статті досліджені закономірності еволюції потреб і засобів їх задоволення. За результатами дослідження розроблені еволюційні моделі способів і засобів задоволення потреб споживачів у вигляді відповідних ліній розвитку, які є набором послідовних станів, які ці методи та засоби закономірно успішно проходять у процесі свого розвитку. 


Ключові слова
еволюційна модель, лінія розвитку, потреби споживачів, розроблення нового продукту, задоволення потреби


Посилання
 1. Cooper R.G. Winning at New Products: Creating Value Through Innovation / R.G. Cooper. – 4th Edition. – New York : Basic Books, 2011. – 391 p.
 2. Griffin A. Obtaining Customer Needs for Product Development / A. Griffin // The PDMA Handbook of New Product Development ; K.B. Kahn, Ed. – 2nd Edition. – Hoboken : John Wiley & Sons, Inc. – 2005. – P. 211-227.
 3. Griffin A. The Voice of the Customer / A. Griffin, J. Hauser // Marketing Science. – 1993. – Vol. 12. – №1. – P. 1-27.
 4. Majava J. Customer Needs in Market-Driven Product Development: Product Management and R&D Standpoints / J. Majava, J. Nuottila, H. Haapasalo, K. Law // Technology and Investment. – 2014. – Vol. 5. – №1. – P. 16-25.
 5. Awa H.O. Democratizing the New Product Development Process:  A New Dimension of Value Creation and Marketing Concept / H.O. Awa // International Business Research. – 2010. – Vol. 3. – №2. – P. 49-59.
 6. Lloyd J. Customer Experience Evolution: to-change-your-market-impact-you-need-to-change-yourself [Electronic resource] / J. Lloyd. – Access mode: http://www.nixonmcinnes.co.uk/2014/03/25/.
 7. Johansen B. The Reciprocity Advantage [Electronic resource] / B. Johansen, K. Rohn. – Access mode: http://www.iftf.org/reciprocityadvantage/.
 8. Petrov V. Laws of Development of needs [Electronic resource] / V. Petrov. – Access mode: http://www.triz-journal.com/archives/2006/03/02.pdf.
 9. Mann D. Hands-On Systematic Innovation / D. Mann. – 4th Edition. – UK : IFR Press, 2010. –492 р.
 10. Mann D. Evolutionary-Potential™ in Technical and Business Systems [Electronic resource] / D. Mann, S. Dewulf // Journal of TRIZ. – 2002. – №6. – Access mode: http://www.triz-journal.com/archives/2002/06/f/index.htm.
 11. Гліненко Л.К. Методологічні засади індикативної оцінки еволюційної доцільності інновацій / Л.К. Гліненко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – №3. – Т. 2. – С. 191-198.
 12. Innovation Celebration: The most bang on-trend innovations from 2014 so far [Electronic resource]. – Access mode: http://trendwatching.com/trends/innovation-celebration/.