№3, 2014

11 - 20
Тєлєтов Олександр Сергійович, Гайтина Наталія Миколаївна, Кириченко Тетяна Володимирівна
Особливості реклами на місці продажу в сфері роздрібної торгівлі (мова оригіналу - українська)
29 - 47
Совіер-Каспшик Ізабела
Застосування моделі маркетингу відносин у туристичних компаніях (мова оригіналу - англійська)
48 - 54
Мельник Юлія Миколаївна, Фоменко Дарія Вадимівна
Перспективи розвитку методу фокус-груп у системі маркетингу (мова оригіналу - англійська)
55 - 61
Іваннікова Марина Миколаївна
Маркетингове управління лояльністю споживачів (мова оригіналу - українська)
62 - 72
Яковлєв Анатолій Іванович, Ларка Людмила Сергіївна
Засоби забезпечення раціонального асортименту продукції (мова оригіналу - українська)
80 - 89
Захаркін Олексій Олександрович
Роль інновацій у нарощенні вартості українських підприємств (мова оригіналу - українська)
90 - 101
Лабунська Світлана Віталіївна
Комплексна оцінка та аналіз інноваційного потенціалу промислових підприємств (мова оригіналу - російська)
102 - 112
Ілляшенко Сергій Миколайович
Web-культура як фактор підвищення конкурентоспроможності організації (мова оригіналу - англійська)
121 - 129
Лифар Владислава Віталіївна
Оцінка можливостей транспортної кластеризації регіону (мова оригіналу - українська)
130 - 141
Райко Діана Валеріївна, Лебедєва Лілія Едуардівна
Концептуальна модель автоматизованої інформаційної системи маркетингу на підприємстві (мова оригіналу - українська)
142 - 153
Корнух Оксана Валентинівна
Економіко-інноваційний розвиток корпорації (мова оригіналу - українська)
154 - 164
Жарова Любов Валеріївна, Хлобистов Євген Володимирович, Єремєєва Наталія Валеріївна
Імплементація положень конвенцій Ріо до національної політики сталого розвитку України (мова оригіналу - англійська)
176 - 186
Мельник Леонід Григорович, Шкарупа Олена Василівна
Роль системного управління інноваціями в кластерних формуваннях на основі екоорієнтованого підходу (мова оригіналу - українська)
187 - 196
Прокопенко Ольга Володимирівна, Школа Вікторія Юріївна
Економіко-організаційні та інституційні засади управління природокористуванням (мова оригіналу - англійська)
197 - 205