№2, 2014

Тєлєтов Олександр Сергійович, Шатова Валерія Михайлівна
Упаковка як об'єкт інноваційного маркетингу (мова оригіналу - українська)
11 - 21
Ілляшенко Наталія Сергіївна
Порівняльний аналіз випереджаючого та альтернативних йому типів розвитку (мова оригіналу - англійська)
21 - 28
Крикавський Євген Васильович, Чухрай Андрій Ігорович
Сценаріо-аналіз у виборі бізнес-моделі приладобудівного підприємства (мова оригіналу - українська)
54 - 70
Біловодська Олена Анатоліївна, Кириченко Тетяна Володимирівна
Формування критеріальної бази для оцінки служби маркетингу підприємства (мова оригіналу - англійська)
71 - 80
Жарська Ірина Олександрівна
Методичні основи дослідження поведінки споживачів у сфері освітніх послуг (мова оригіналу - українська)
81 - 94
Наторіна Альона Олександрівна
Аналіз інформаційних систем управління маркетинговою діяльністю підприємств (мова оригіналу - англійська)
107 - 113
Федулова Любов Іванівна
Концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємств (мова оригіналу - українська)
122 - 135
Грищенко Олена Федорівна, Клісіньскі Януш С., Ахрамеєва Марина Василівна
Дослідження умов прийняття управлінських рішень в інноваційній сфері (мова оригіналу - англійська)
136 - 150
Терьошкіна Наталія Євгенівна
Інноваційна стратегія в системі управління національною економікою (мова оригіналу - українська)
151 - 161
162 - 174
Ягельська Катерина Юріївна
Генон-фактор випереджального національного економічного розвитку (мова оригіналу - українська)
175 - 187
Лифар Владислава Віталіївна
Організаційно-правові аспекти формування транспортного кластера в регіоні (мова оригіналу - українська)
188 - 195
Губік А.С.
Кар’єрні прагнення студентів Угорщини (мова оригіналу - англійська)
196 - 207
Колодізєва Світлана Олегівна, Мовчан Олександр Вікторович
Методичний підхід до оцінки рентабельності логістичного ланцюга фінансування обігового капіталу підприємств (мова оригіналу - українська)
230 - 240
Сирветник-Царій Валентина Вікторівна
Дослідження складу економічного потенціалу підприємств торгівлі споживчої кооперації (мова оригіналу - українська)
250 - 258
Мішенін Євген Васильович, Ярова Іннеса Євгенівна, Мішеніна Галина Анатоліївна
Механізм реалізації екологічного менеджменту на підприємствах лісового господарства (мова оригіналу - англійська)
259 - 269
Коваль Людмила Миколаївна
Ресурсний потенціал аграрного сектора України та його використання (мова оригіналу - англійська)
280 - 289