Cоціальні медіа як новий канал комунікацій підприємства на прикладі компанії-виробника одягу

Автори:
Bідaвска-Cтаніш Агнешка
Сторінки:
92 - 97
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

У статті досліджено еволюцію маркетингових орієнтацій та проаналізовано соціальні медіа компаній та комунікацій на ринку. Показано роль соціальних медіа та розкрито використання цих медіа компаніями та їх клієнтами. Надано результати дослідження, проведеного серед молоді Сілезії, щодо використання соціальних медіа компаніями на ринку.


Ключові слова
соціальні медіа, просування мікс, маркетинг, покупець, комунікації


Посилання
  1. Armstrong, G., & Kotler, Ph. (2012). Marketing. Wprowadzenie. Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer Polska [in Polish]. 
  2. Hulten, B., Broweus ,N., & von Diju, M. (2011). Marketing sensoryczny. Warszawa: Wydawnictwo PWE [in Polish]. 
  3. Kaczmarczyk, S., & Pałgam, R. (2005). Marketing w przedsiębiorstwie. Ujęcie zarządcze i systemowe z przykładami. Gdańsk: Wydawnictwo ODiDK [in Polish]. 
  4. Kotler, Ph., & Keller, K.L. (2012). Marketing. Poznań: Wydawnictwo Rebis [in Polish]. 
  5. Kotler, Ph. (2002). Podręcznik europejski. Warszawa: PWE [in Polish]. 
  6. Niestrój, R. (2006). Istota i znaczenie marketing. In: Podstawy marketingu. J. Altkorn (Ed.). Kraków: Wydawnictwo Instytutu Marketingu [in Polish]. 
  7. Pabian, A. (2008). Promocja. Nowoczesne środki i formy. Warszawa: Wydawnictwo Difin [in Polish]. 
  8. Information Society in Poland, Polish Central Statistical Office. Retrieved from http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_10-2012.pdf [in English].
  9. Zboralski, M. (2000). Nazwa firmy i produktów. Warszawa: Wydawnictwo PWE [in Polish]. 
  10. Social business – the era of business communication. The report based on the research “Polish companies on Facebook- social portals in marketing communication of Polish companies”. Retrieved from http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,% 20badania, %20rankingi/pl_Facebook_2012_PL.pdf [in English].