Обґрунтування доцільності змін товарної політики підприємства для забезпечення конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств

Автори:
Юринець Оксана Василівна, Том’юк Олеся Ярославівна
Сторінки:
52 - 63
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розроблено алгоритм аналізу та оцінки якісних характеристик аналізованої продукції, сформульовано варіанти управлінських дій залежно від отриманих результатів проведеного аналізу та наведено графічну інтерпретацію і математичний алгоритм для можливості обґрунтування необхідності зміни у товарній політиці підприємства.


Ключові слова
конкурентоспроможність, конкуренція, продукція автомобілебудівних підприємств, аналіз технічних характеристик, ціновий аналіз


Посилання
 1. Кузьмін О.Є. Конкурентоспроможність підприємства: планування та діагностика : монографія / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.П. Романко ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.Є. Кузьміна – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 198 с.
 2. Мельник О.Г. Конкурентоспроможність товарів / О.Г. Мельник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів. – 2001. – № 417. – С. 146-150.
 3. Хулей Г. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование / Г. Хулей, Д. Сондерс, Н. Пирси. – М. : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 620 с.
 4. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг ; пер. с англ. – 2-е европ. изд. – М. ; СПб. ; К. : Издат. дом «Вильямс», 1998. – 1056 с. 
 5. Зулькарнаев И.У. Метод расчета интегральной конкурентоспособности промышленных, торговых и финансовых предприятий / И.У. Зулькарнаев, Л.Р. Ильясова. – Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – № 4.
 6. Долинская М.Г. Маркетинг и конкурентоспособность промишленной продукции / М.Г. Долинская, И.А. Соловьев. – М. : Издательство стандартов, 1991. – С. 29-31.
 7. Перерва П.Г. Механізм управління рівнем конкурентоспроможності продукції підприємства / П.Г. Перерва, Т.В. Романчик. – Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 4. – С. 230-235.
 8. Сокол М. Маркетинг на рынке легковых автомобилей / М. Сокол. – К. : Альфа Реклама, 2012. – 500 с.
 9. Райс Л. Маркетингові війни / Л. Райс, Дж. Траут ; пер. з англ. І. Коберник. – К. : Companion Group, 2006. – 256 c.
 10. Офіційний сайт імпортера Renault в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.renault.ua/ru/models/passenger/logan/logan/price-specs/.
 11. Офіційний сайт Волзького автомобільного заводу ВАЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lada.ru/cgi-bin/models.pl?model_id=6295171&branch=tth.
 12. Офіційний сайт імпортера Chery в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://chery.net.ua/dir/amuletnew/specification.html.
 13. Офіційний сайт Запорізького автомобільного заводу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zaz.ua/models/lanos-sd/tech.html.