Сучасні тенденції впровадження «зеленої» логістики

Автори:
Маргіта Наталія Орестівна, Білоніжка Уляна Зеновіївна
Сторінки:
279 - 286
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуто особливості впровадження «зеленої» логістики у межах транснаціональних корпорацій, прослідковано еволюцію поняття «зелена» логістика,  досліджено рівень розвитку логістики у світі на основі інтегрального показника ефективності логістики, виділено ключові стимули та переваги впровадження «зеленої» логістики для компаній


Ключові слова
«зелена» логістика, «екологістика», інтегральний показник ефективності логістики, переваги «зеленої» логістики, проекти у сфері «зеленої» логістики


Посилання
  1. Christof Dr. Delivering Tomorrow: Towards Sustainable Logistics [Електронний ресурс] / Dr. Christof, Е. Ehrhart. — Bonn, Germany: Deutsche Post AG. – 2012. – 151 р. – Режим доступу: http://www.delivering-tomorrow.com.
  2. Rogers Ds. An examination of reverse logistics practices / Ds. Rogers. R. Tibben-Lembke // Jounal of Business Logistics. – 2001. – № 22 (2) – P. 129-145.
  3. Rodrigue J.-P. Green logistics (the paradoxes of) / J.-P. Rodrigue, B. Slack, C. Comtois. – London : Pergamon – 2001. – P. 339-350.
  4. Li Yanbo. The Forms of Ecological Logistics and Its Relationship Under the Globalization / Yanbo Li, Songxian Liu // Ecological Economy. – 2008. – № 4. – p. 290-298.
  5. Чортюк Ю.В. Екологічна стратегія логістичної діяльності торгових підприємств / Ю.В. Чортюк // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки. – № 2 (23). – Донецьк : ДЕГІ, 2007. – С. 226-229.
  6. Інтегральний показник розвитку логістики (Logistics Performance Index) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lpi.worldbank.org.
  7. McKinnon A. Green logistics: Improving the environmental sustainability of logistics / A. McKinnon, S. Cullinane, A. Whiteing, M. Browne. – India : Replika Press Pvt Ltd. – 2010. – 372 p.
  8. Johnson&Johnson Responsibility Report 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jnj.com/sites/default/files/pdf/2011-responsibilty-report.pdf.
  9. Xerox Green World Alliance [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.xerox.com/perl-bin/product.pl?mode=recycling&referer=xrx.
  10. Кизим А. Современные тренди «зеленой» логистики в условиях глобализации / А. Кизим, Д. Кабертай // Логистика. – 2013. – № 1. – С. 46-49.