Аналіз показників фінансового потенціалу машинобудівних підприємств на прикладі ВАТ «ТЕМП»

Автори:
Стасюк Лілія Сергіївна
Сторінки:
270 - 278
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуті показники, які відображають фінансовий стан підприємства. Запропонований порядок розрахунку основних оцінних показників, на основі якого залежно від конкретної мети аналізу можна вибрати відповідну кількість та види за такими ознаками: майновий стан підприємства, його прибутковість; ліквідність, платоспроможність та кредитоспроможність; фінансова стійкість та стабільність; рентабельність; ділова активність.


Ключові слова
потенціал, машинобудівне підприємство, платоспроможність, фінансова стійкість, маневреність, ліквідність


Посилання
  1. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : навч. посібник / О.Я. Базілінська. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 328 с.
  2. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства : навч. посібник / В.О. Мец. – К. : Вища школа, 2003. – 278 с.
  3. Воробйов Ю.М. Фінансовий механізм внутрішньоекономічної діяльності підприємств / Ю.М. Воробйов // Економіка і управління. – 2006. – № 2-3. – С. 7-12.
  4. Юзва Р.П. Теоретичні аспекти управління витратами / Р.П. Юзва // Вісник ХНУ : Зб. наук. праць. – Сер. економічна. – № 6. – Хмельницький : Вид-во ХНУ, 2007. – С. 244-248.
  5. Свірський В.С. Фінансовий потенціал: теоретико-концептуальні засади / В.С. Свірський // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 4 (13). – С. 43-51.
  6. Пастощук О.В. Визначення сутності понять потенціал та вартість / О.В. Пастощук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 4, Т. 4. – С. 305-308.
  7. Бикова В.Г. Фінансово-економічний потенціал підприємства загальнодержавного значення – оцінка й управління / В.Г. Бикова, Ю.М. Ряснянський // Фінанси України. – 2005. – № 6. – С. 56-61.
  8. Ковалевська А.В. Стратегічні підходи до управління фінансами підприємницьких структур у ринкових умовах господарювання / А.В. Ковалевська, Р.В. Петрова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – № 6, Т. 2. – С. 7-11.
  9. Бердар М.М. Механізм формування економічного потенціалу підприємства / М.М. Бердар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Економіка». – 2006. – № 19. – С. 129-135.
  10. Бердар М.М. Формування та ефективність використання економічного потенціалу машинобудівної промисловості / М.М. Бердар // Науковий вісник Закарпатського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2004. – № 5. – С. 72-82.