Дослідження та перспективи розвитку туристичного бренда України

Автори:
Тєлєтов Олександр Сергійович, Зарубіна Вікторія Василівна, Тімашова Ольга Євгенівна
Сторінки:
27 - 42
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті проаналізовано нещодавно створений туристичний бренд України, досліджено перспективи його подальшого розвитку. Охарактеризовано сутність, концепцію та засади створення туристичного бренда України; проаналізовано туристичні бренди інших держав; досліджено ставлення населення України до нового туристичного бренда. Запропонувано заходи для розвитку та вдосконалення українського туристичного бренда.


Ключові слова
туристичний бренд країни, світовий туристичний імідж, маркетинг туризму, зовнішня реклама, логотип країни


Посилання
 1. Квартальнов В.А. Туризм [Електронний ресурс] / В.А. Квартальнов. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_tourism/kvartalnov_tourism.htm.
 2. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / В.Ф. Кифяк. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/kyfjak.htm.
 3. Любівцева О.О. Методика розробки турів [Електронний ресурс] / О.О. Любівцева. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/lubiceva_mrt5.htm. 
 4. Ткаченко Т.І. Туристичний продукт як об'єкт виробничого підприємництва / Т.І. Ткаченко // Культура народов Причерноморья. – 2005. – № 67. – С. 130-135. 
 5. Школа І.М. Менеджмент туристичної індустрії / І.М. Школа. – Чернівці : Книги ХХІ, 2003. – 595 с. 
 6. Правик Ю.М. Маркетинг туризму : підручник / Ю.М. Правик. – К. : Знання, 2008. – 303 с. 
 7. Кудла Н.Є. Маркетинг туристичних послуг / Н.Є. Кудла. – Знання, 2011. – 351 с.
 8. Мартинов І.Ю. Особливості маркетингу туризму у сфері відпочинку і розваг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tiru/2011_31_1/Martinov.pdf.
 9. Жданова Т. Туристичний бренд України: концепція, меседжі, графіка [Електронний ресурс] / Т. Жданова. – Режим доступу: http://wikicitynomica.org/future/turistichniy-brend-ukraini-kontseptsiya.html.
 10. Мирошниченко В. Національний брендинг України [Електронний ресурс] / В. Мирошниченко. – Режим доступу: http://www./ innovations.com.ua›ua/articles/14169/temp.
 11. Нагорняк Т.Л. Бренди країн світу. Імідж українських регіонів у контексті розбудови бренду «Україна» [Електронний ресурс] / Т.Л. Нагорняк. – Режим доступу: http://www.social-science.com.ua.
 12. Тєлєтов О.С. Особливості та перспективи маркетингу туристичних послуг в Україні / О.С. Тєлєтов, Н.Є. Косолап // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 1. – С. 21-34. 
 13. Тєлєтов О.С. Маркетингові підходи до надання туристичних послуг в умовах України / О.С. Тєлєтов, М.О. Хижняк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 3. – С. 200-212. 
 14. Тєлєтов О.С. Рекламний менеджмент : підручник / О.С.Тєлєтов. – Суми : Університетська книга, 2012. – 367 с.
 15. Затвердження туристичного бренду України відбудеться після обговорення громадськістю та експертами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=246753904.
 16. В Україні з’явився новий туристичний бренд [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dt.ua/UKRAINE/v-ukrayini-z-yavitsya-noviy-turistichniy-logotip-129709_.html. 
 17. Затвердження туристичного бренду [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246753904.
 18. Обзор логотипов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.travelsmart.com. ua/a96-kak-reklamirujut-strany-logotipy-stran-ierritorij.html.
 19. Brandfinance [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.brandfinance. com/images/upload/brand_finance_nation_brands_2013.pdf. 
 20. Бренд України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://brandukraine.org/e/.