Соціальна інфраструктура промислового підприємства та її значення в системі мотивації персоналу

Автори:
Летуновська Наталія Євгенівна
Сторінки:
259 - 269
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті досліджено сучасні тенденції у сфері соціального розвитку вітчизняних промислових підприємств. Приділено увагу ролі послуг, що надаються закладами соціального призначення промислових підприємств, у системі мотивації персоналу. Наведено основи методики визначення пріоритетності обєктів соціальної інфраструктури з позицій працівників підприємства.


Ключові слова
соціальна інфраструктура промислового підприємства, мотивація персоналу, метод визначення мотивації, опитування, анкетування, тип мотивації


Посилання
  1. Мотивация персонала [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.centeruspeh. com/emotiv/1143740629.
  2. Трапицын С.Ю. Мотивация персонала в современной организации // C.Ю. Трапицын, Б.А. Бавина, Н.В. Василенко и др. – СПб. : ООО «Книжный Дом», 2007. – 240 с.
  3. Методики изучения мотивации персонала [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hr-portal.ru/motiv_tools.
  4. Бутенко Т. Современные методы диагностики трудовой мотивации / Т. Бутенко, Т. Саблина // Справочник по управлению персоналом. – 2010. – № 4. – С. 37-45.
  5. Типологическая модель мотивации В.И. Герчикова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.delfy.biz/whatwedo/methods/tmg/.
  6. Шафранська Т.Ю. Теоретичні аспекти класифікації персоналу підприємства / Т.Ю. Шафранська, Ю.В. Бєляєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/10_DN_2013/Economics/10_133267.doc.htm.
  7. Пономаренко П.І. Кількісна оцінка мотивації праці за допомогою «мотиваційної драбини» McKinsey / П.І. Пономаренко, В.В. Бойко, Сухун Ян // Економічний вісник НГУ. – Дніпропетровськ: НГУ. – 2004. – № 4. – С. 106-113.
  8. Чуб А.А. Совершенствование управления развитием социальной инфраструктуры промышленного комплекса: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / А.А. Чуб. – М., 2003. – 178 с.
  9. Молчанова Д. Социальный пакет как способ мотивации персонала [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tls-cons.ru/news/aktualLetters/2012/up_0512.html.
  10. Шмиголь Н.М. Система управління мотивацією працівників як інструмент формування доходів підприємства / Н.М. Шмиголь [Електронний ресурс] // Держава та регіони. – Режим доступу: http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:181243/.