Економічні та соціальні передумови маркетизації вітчизняної некомерційної сфери

Автори:
Борисова Тетяна Михайлівна
Сторінки:
213 - 222
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті проаналізовані найвагоміші соціальні та економічні умови діяльності некомерційних організацій, серед яких зміщення відповідальності із держаних органів влади на суб’єкти неприбуткової сфери, низька якість некомерційного продукту, зменшення обсягу фінансування з боку держави, бізнесу та міжнародних організацій, зменшення кадрового потенціалу, докорінні зміни у складі клієнтів, яких обслуговують некомерційні організації. Обґрунтована доцільність маркетизації вітчизняної некомерційної сфери.


Ключові слова
некомерційний маркетинг, некомерційна організація, некомерційна сфера, маркетизація


Посилання
 1. Андреев С.Н. Основы некоммерческого маркетинга / С.Н. Андреев, Л.Н. Мельниченко. – М. : Прогресс-Традиция, 2000. – 256 с.
 2. Вінніков О.Ю. Показники розвитку громадянського суспільства в Україні / О.Ю. Вінніков, А.О. Красносільська, М.В. Лациба. – К. : Агентство «Україна», 2012. – 80 с. 
 3. Життєві цінності, пріоритети та проблеми українців. – К. : GfK Ukraine, 2012. – 30 с.
 4. Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року (проект). – К. : НАН України, 2012. – 39 с.
 5. Котлер Ф. Стратегический маркетинг некоммерческих организаций / Ф. Котлер, А. Андреасен. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 854. 
 6. Моніторинг розвитку соціальної сфери України за 2012 рік [Електронний ресурс]. – К. : Центр перспективних соціальних досліджень, 2013. – Режим доступу: http://civic.ua/main/data ?t=2&c=1&q=2049950.
 7. Паливода Л. Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України 2002-2011 роки : Звіт за даними дослідження / Л. Паливода, С. Голота. – К. : БФ «Творчий центр ТЦК», 2012. – 118 с.
 8. Перспективи модернізації в Україні і тенденції змін суспільної свідомості [Електронний ресурс]. – К. : Інститут соціології НАН України, 2013. – Режим доступу: http://dif.org.ua/modules /pages/files/1360592163_2409.doc.
 9. Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления / Г. Саймон // Thesis. – 1993. – Вип. 3, Т. 1. – С. 16-38.
 10. Соціальний захист населення України : статистичний збірник. – К. : Державна служба статистики України, 2013. – 123 с.
 11. Украинцы не верят в социальную ответственность власти. Результаты репрезентативного исследования жителей Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eura.org.ua/wp–content/uploads/2010/01/InMind–Transparency–Index–Jan–2010.doc.
 12. Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг; за ред. д-ра екон.наук В. Ворони, д-ра соц. наук М. Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 2010. – 636 с.
 13. Чи зможе громадянське суспільство вплинути на українську політику? [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://dif.org.ua/ua/polls/2011–year/chi–zmozhe–gromadjanske–suspilstvo–vplinuti–na–ukrainsku–politiku.htm.
 14. Dolnicar S. Marketing in non-profit organizations: an international perspective / S. Dolnicar, К. Lazarevski // International Marketing Revie. – 2009. – № 26 (3). – P. 275-291.
 15. Eikenberry A.M. The Marketization of the Non–profit Sector: Civil Society at Risk? / A.M. Eikenberry, J.D. Kluver // Public Administration Review. – 2004. – №. 2, Vol. 64. – P. 132-140.
 16. Kaldor M. Global Civil Society 2012 : Ten Years of Critical Reflection (Global Civil Society Yearbook) / M. Kaldor, H.L. Moore, S. Selchow. – Berlin : LSE Global Governance and Hertie School of Governance, 2012. – 248 p.
 17. International Human Development. Indicators Income index [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://hdrstats.undp.org/en/indicators/103606.html.
 18. Kotler P. Broadening the Concept of Marketing / P. Kotler, S. Levy // Journal of Marketing. – 1969. – № 33. – P. 10-15. 
 19. Kotler P. Social Marketing : An Approach to Planned Social Change / P. Kotler, G. Zaltman // Journal of Marketing. – 1971. – № 35. – P. 3-12.
 20. Kotler P. Strategies for Introducing Marketing into Nonprofit Organizations / P. Kotler // Journal of Marketing. – 1979. – № 1, Vol. 43. – P. 37-44.
 21. Manzo P. Competing for the Public Good [Електронний ресурс] / P. Manzo // Los Angeles Business Journal. – Режим доступу: http://www.cnmsocal.org/resources/leadership–and–governance/competing–for–the–public–good.html. 
 22. Nikel P.M. A critique of the discourse of marketized philanthropy / P.M. Nikel, A.M. Eikenberry // American Behavioral Scientis. – 2009. – № 52. – P. 974-989.
 23. Samuelson P. A Note on the Pure Theory of Consumer's Behaviour / P. Samuelson // Economica. New Series. – 1938. – № 17, Vol. 5. – P. 61-71.
 24. State of the World’s Volunteerism Report 2011. – Denmark : United Nations Volunteers, 2011. – 122 p.
 25. Tapscott D. Social Trends Report 2013 – Bazaarvoice [Електронний ресурс] / D. Tapscott. – Режим доступу: http://resources.bazaarvoice.com/rs/bazaarvoice/images/Bazaarvoice_Social–Trends–Report–2013.pdf.
 26. The 2012 CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia. – Washington: USAID, Bureau for Europe and Eurasia Office of Democracy, Governance and Social Transition, 2013. – 248 p. 
 27. Ukraine Country Profile : Human Development Indicators [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/display_xls_output.cfm?country_iso3=UKR&l ang=en.
 28. World Giving Index 2012 [Електронний ресурс]. – Charities Aid Foundation, 2012. – 84 p. – Режим доступу: http://www.cafonline.org/PDF/WorldGivingIndex2012WEB.pdf.
 29. Wymer W.Jr. Nonprofit Marketing: Marketing Management for Charitable and Nongovernmental Organizations / W.Jr. Wymer, P. Knowles, R. Gomes. – Sage Publications Ltd, 2006. – 384 p.