Розроблення моделі мотивації персоналу як ключовий компонент управління інноваційною діяльністю

Автори:
Крикуненко Дмитро Олександрович
Сторінки:
183 - 191
Мова оригіналу:
Російська
Цитувати як:


Анотація

У науковій статті наведене обґрунтування необхідності організації управління креативністю персоналу підприємств різних галузей промисловості. У зв'язку з цим автором була розроблена модель мотивації креативності персоналу, що бере безпосередню участь у розробленні інноваційних продуктів суб'єктом господарської діяльності. При цьому модель мотивації креативності кадрів повинна бути спрямована на інтенсифікацію процесів інноваційного розвитку підприємств і ґрунтуватися на проведенні аналізу факторів, що забезпечують підвищення показників ефективності креативної праці персоналу.


Ключові слова
модель мотивації, персонал, управління, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, креативність, інноваційний продукт


Посилання
 1. Гузева Е.М. Развитие креативности персонала в предпринимательских структурах на основе внутриорганизационного поведения / Е.М. Гузеева // Креативная экономика. – 2009. – № 10 (34). – С. 27-32.
 2. Дьоміна Ю.В. Творчий потенціал людини: соціально-психологічна парадигма [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://windocs.com.ua/docs/index-288755.html.
 3. Красноносова О.М. Мотиваційний аспект підвищення ефективності праці персоналу підприємства / О.М. Красноносова // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2008. – № 3 (13). – С. 135.
 4. Макаренко О.Г. Креативный менеджмент : учеб. пособ. / О.Г. Макаренко, В.Н. Лазарев. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 154 с.
 5. Мельников О.Н. Физиологические мотиваторы проявления созидательных действий личности / О.Н. Мельников // Креативная экономика. – 2007. – № 8 (8). – С. 81-87.
 6. Типологическая модель мотивации В.И. Герчикова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.delfy.biz/whatwedo/methods/tmg/.
 7. Философский словарь / Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 576 с.
 8. Хайем А. Ключи к развитию креативности и творческих способностей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.elitarium.ru/2006/07/03/kljuchi_k_razvitiju_kreativnosti_i_ tvorcheskikh_sposobnostejj.html 
 9. Chambers J.A. Relating personality and biographical factors to scientific creativity / J.A. Chambers // Psychological Monography. – 1967. – № 78 (7). – 20 p.
 10. Rorbach M.A. La pensee vivante. Regles et techniques de la pensee creatice / F.A. Rorbach. – Paris : Courrier du Livre, gérard Nizet, 1959. – 220 p.
 11. Sternberg R.J. Defying the croud: Cultivating creativity in a culture of conformity / R. Sternberg, T. I. Lubart. – N.Y. : Free Press, 1995. – P. 183-200.
 12. Sternberg R.J. Investing in creativity / R.J. Sternberg, T.I. Lubart  // American Psychologist. – 1996. – № 51. – P. 677-688.