Сайт журналу як інструмент маркетингу знань

Автори:
Ілляшенко Сергій Миколайович
Сторінки:
15 - 26
Мова оригіналу:
Російська
Цитувати як:


Анотація

У статті викладено результати аналізу ефективності використання сайта наукового журналу як інструмента маркетингу знань, зокрема, його комунікаційної політики в середовищі інтернету. Розроблено рекомендації з удосконалення системи просування наукових знань за допомогою сайта журналу.


Ключові слова
маркетинг знань, комунікаційна політика, просування знань, науковий журнал, сайт журналу, WEB-аналітика


Посилання
 1. Васильева С.А. Продвижение сайта в поисковых системах [Электронный ресурс] / С.А. Васильева. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=16560141. 
 2. Продвижение Вашего сайта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://para.by/articles/text/internet-marketing-na-100. 
 3. Яковлев А.А. Раскрутка и продвижение сайтов: основы, секреты, трюки / А.А. Яковлев. –CПб. : БХВ-Петербург, 2008. – 336 с. 
 4. Kuenn A. Optimizing Website Content: How to Fix What You’re Doing Wrong [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://contentmarketinginstitute.com/2013/07/optimizing-website-content-fix-whats-wrong/.
 5. Зимина Е. Попасть в ссылку / Е. Зимина // Бизнес. – 2006. – № 12. – С. 100-102.
 6. Ильяшенко С.Н. Применение методов и инструментов маркетинга в управлении знаниями / С.Н. Ильяшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 2. – С. 13-23.
 7. Литовченко І.Л. Методологічні аспекти Інтернет-маркетингу : монографія / І.Л. Литовченко. – К. : Наукова думка, 2009. – 196 с. 
 8. Illiashenko S.M. A role and task marketing of knowledge on the modern stage of economic development / S.M. Illiashenko, Yu.S. Shypulina // Informacje i marketing w działalności organizacji : monografia / redakcja naukowa: Honorata Howaniec, Irena Szewczyk, Wieslaw Waszkielewicz. – Bielsku-Białej : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanidtycznej, 2013. – P. 205-215.
 9. Офіційний сайт наукового  журналу «Маркетинг і менеджмент інновацій» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.
 10. Маркетинг і менеджмент інновацій. Marketing & Management of Innovations [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://scholar.google.com.ua/citations?user=5dPRFrUAAAAJ&hl=uk.
 11. IndexCopernicus – Informacje o czasopiśmie «Маркетинг і менеджмент інновацій» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=7684.
 12. DOAJ – Marketing ì Menedžment Innovacìj [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.doaj.org/.
 13. Ulrichsweb – Marketing ì Menedžment Innovacìj [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/Ulrich_2218-4511.png.
 14. Research Bible –Marketing and Management of Innovations [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=22184511&uid= r80 5.
 15. Academic Journals Database – Marketing ì Menedžment Innovacìj [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.journaldatabase.org/journal/issn2218-4511. 
 16. Офіційний сайт НБУ ім. Вернадського [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nbuv.gov.ua.
 17. Репозитарий СумГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://essuir.sumdu. edu.ua/handle/123456789/186.