Стратегія просування для некомерційної організації на прикладі Східно-Європейської Асоціації арт-терапії

Автори:
Совіер-Каспшик Ізабела
Сторінки:
116 - 123
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

Східно-Європейська Асоціація арт-терапії (СЄААТ) є організацією, що займається дослідженням технологій арт-терапії, які використовуються лікарями в лікуванні пацієнтів. Стратегії просування відіграють важливу роль у популяризації цієї діяльності. У статті представлено проект просування, що включає концепцію просування та інструменти, які будуть застосовуватися. Також звернена увага на роль інструментів просування у зростанні кількості прихильників аналізованої організації. 


Ключові слова
маркетинг, просування, некомерційна організація, стратегія просування, паблік рілейшенз


Посилання
 1. Kotler, Ph. (2000). Marketing management, the Millennium Edition. New Jersey: Prentice-Hall International [in English].
 2. Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., & Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE [in Polish]. 
 3. Pabian, A. (2008). Promocja. Nowoczesne środki i formy. Warszawa: Wyd. Difin [in Polish].
 4. Sztucki, T. (1995). Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet [in Polish].
 5. Broniewska, M.J. (2011). Mieszanka marketingowa w organizacji non-profit, Actauniversitatislodziensis. Folia Oeconomica, 261 [in Polish].
 6. Mohammednour, Eltahir, & Ahmed, Abdelgadir. (2013). Concept and foundations of promotion, to promote methods and factors affecting it. Nature and Science, 11(5) [in English].
 7. About EEATA. (n.d.). eeata.net. Retrieved from http://www.eeata.net/ru/Menu/org.html [in English].
 8. Organizacja non-profit. (n.d.). mfiles.pl. Retrieved from http://mfiles.pl/pl/index.php /Organizacja_non-profit [in Polish].
 9. Marketing mix w zakresie usług non-profit. (n.d.). mfiles.pl. Retrieved from http://mfiles.pl/pl/index.php/Marketing_mix_w_zakresie_us%C5%82ug_non-profit [in Polish].
 10. Aneta Bogacka-Gawrysiak. (n.d.). Promocja marketingowa – narzędzie komunikacji z rynkiem. Część 2. wsz-pou.edu.pl. Retrieved from http://www.wsz-pou.edu.pl/magazyn/?strona =mag_gawrysiak71&nr=71&p= [in Polish].
 11. East European Arts Therapy Association. (n.d.). eeata.net. Retrieved from http://eeata.net/ru/home.html [in English].
 12. Chai Lee Goi. (n.d.). Marketing Mix: A Review. www.arraydev.com. Retrieved from http://www.arraydev.com/commerce/JIBC/2005-08/goi.HTM [in Polish].
 13. Advantages and Disadvantages of the Promotional Mix. (n.d.). sites.google.com. Retrieved from https://sites.google.com/site/frameworksmkt622/home/5-create-value-proposition/promotional-mix/advantages-and-disadvantages-of-the-promotional-mix [in English].
 14. Roberts, Calia. (n.d.). The Advantages & Disadvantages of Direct Marketing & Telemarketing. smallbusiness.chron.com. Retrieved from http://smallbusiness.chron.com/advantages-disadvantages-direct-marketing-telemarketing-54933.html [in English].