№4, 2013

Шубін Олександр Олександрович, Криковцев Олександр Олексійович
Вплив чинників оточуючого середовища на вектори завдань холістичного маркетингу ритейл-мереж на ринку продуктів харчування (мова оригіналу - українська)
13 - 22
Гліненко Лариса Костянтинівна
Індикативна оцінка еволюційної коректності вибору об’єкта інновації (мова оригіналу - українська)
23 - 31
Клісіньскі Януш Сільверюшовіч, Прокопенко Марина Олександрівна
Медійні події та їх вплив на польський національний бренд (мова оригіналу - російська)
32 - 41
Коваленко Наталія Валеріївна, Мархайчук Марія Михайлівна
Підвищення інвестиційної привабливості підприємства з позицій соціально орієнтованого маркетингу (мова оригіналу - українська)
42 - 51
Литовченко Ірина Львівна, Шкурупска Ірина Олександрівна
Інтегровані маркетингові комунікації на ринку геліоенергетичного обладнання (мова оригіналу - російська)
52 - 65
Решетнікова Ірина Леонідівна, Єременко Юлія Олександрівна
Категорійний апарат індивідуального маркетингу (мова оригіналу - російська)
66 - 74
Грищенко Олена Федорівна, Нєшева Анастасія Дмитрівна
Соціальний медіа маркетинг як інструмент просування продукту підприємства (мова оригіналу - українська)
86 - 98
110 - 121
Березіна Людмила Михайлівна
Інноваційна політика підприємств АПК: тактичні та стратегічні аспекти (мова оригіналу - українська)
122 - 132
Пілюшенко Віталій Лаврентійович, Аракелова Інна Олександрівна
Стратегія інноваційного управління сферою послуг на основі маркетингового підходу (мова оригіналу - українська)
133 - 142
Тєлєтов Олександр Сергійович, Сірік Юлія Андріївна
Створення технологічного парку як фактор інноваційного розвитку економіки (мова оригіналу - українська)
143 - 154
Посохов Ігор Михайлович
Аналіз досліджень зарубіжних наукових шкіл ризик-менеджменту (мова оригіналу - українська)
164 - 172
181 - 189
Васильєва Олександра Анатоліївна
Поглинаюча здатність в організаційних теоріях: навчання, інновації, управлінські знання (мова оригіналу - англійська)
190 - 198
Даніч Віталій Миколайович, Пархоменко Наталія Олександрівна
Визначення кризового стану підприємства (мова оригіналу - українська)
208 - 218
Кендюхов Олександр Володимирович, Толкачов Дмитро Олегович
Використання методу головних компонент для оцінки конкурентоспроможності машинобудівних підприємств (мова оригіналу - російська)
219 - 227
Попова Ольга Юріївна, Сафьянц Олена Сергіївна
Зміст об’єктів контролінгу ефективності господарської діяльності підприємств (мова оригіналу - українська)
228 - 235
Голишева Євгенія Олексіївна
Оптимізація системи управління споживчим капіталом підприємства (мова оригіналу - українська)
236 - 249
Мануйлович Юрій Миколайович
Дослідження сутності та трактування поняття конкурентоспроможності підприємства (мова оригіналу - українська)
274 - 282
Усюк Тетяна Вікторівна
Інституційні детермінанти розвитку сільського підприємництва (мова оригіналу - українська)
283 - 290
Нагорний Євген Ігорович, Касьяненко Тетяна Вячеславівна
Удосконалення підходів до маркетингового тестування екологічної інноваційної продукції на етапах інноваційного циклу (мова оригіналу - українська)
291 - 303
314 - 325
326 - 337