№3, 2013

Біловодська Олена Анатоліївна, Латунова Дар’я Андріївна
Оцінка логістичного аутсорсингу інноваційно активного підприємства (мова оригіналу - українська)
13 - 23
Чухрай Наталія Іванівна, Млинко Ірина Богданівна
Оцінювання результативності та ефективності маркетингу промислового підприємства у ланцюгу поставок (мова оригіналу - українська)
24 - 34
Свірідова Олена Валеріївна
Принципи управління взаємодією продуцента та реципієнтів ринкової привабливості (мова оригіналу - українська)
45 - 52
Джордже Себастьян Атанасоайє
Комунікаційна політика на ринку органічних продуктів (мова оригіналу - англійська)
61 - 68
Дехгхані М., Джхоубтарасх Абарде Х., Ноурані С.
Вплив інформаційного каскаду на процес прийняття споживчих рішень щодо іміджу бренда в соціальних медіа (мова оригіналу - англійська)
69 - 75
П’ятницька Галина Тезіївна
Інноваційний розвиток організацій: невід’ємні складові та чинники впливу (мова оригіналу - українська)
76 - 91
Лавров Руслан Валерійович
Стратегія розвитку фінансових інноваційних технологій (мова оригіналу - українська)
92 - 99
Яворська Катерина Юріївна
Процедура оцінювання збалансованості портфеля бізнесів промислових підприємств (мова оригіналу - українська)
146 - 153
Мартякова Олена Володимірівна, Снігова Сніжана Миколаївна, Мудра Ольга Валеріївна
Регулювання взаємодії ринків освітніх послуг та праці на основі механізму управління їх якістю (мова оригіналу - українська)
154 - 168
Мельник Тетяна Миколаївна, Головачова Ольга Сергіївна
Оцінка державної підтримки аграрного сектору України (мова оригіналу - українська)
169 - 184
Прокопенко Ольга Володимирівна, Школа Вікторія Юріївна, Омельяненко Віталій Анатолійович
Аналіз використання міжнародного лізингу в контексті підвищення ефективності трансферу технологій на прикладі агропромислового комплексу (мова оригіналу - українська)
185 - 199
Тєлєтов Олександр Сергійович, Хижняк Марина Олексіївна
Маркетингові підходи до надання туристичних послуг в умовах України (мова оригіналу - українська)
200 - 212
Фролов Сергій Михайлович, Махнуша Світлана Михайлівна, Олійник Віктор Михайлович
Аналіз ефективності економічного прикордонного співробітництва України на прикладі Сумської області та місце маркетингу інновацій у ньому (мова оригіналу - українська)
213 - 227
Криворучко Ольга Сергіївна
Маркетингова діагностика торговельних підприємств споживчої кооперації (мова оригіналу - українська)
228 - 235
236 - 250
Найдюк Віталій Сергійович
Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств (мова оригіналу - українська)
251 - 263
Рижик Ірина Олександрівна
Перспективи розвитку молочних кооперативів маркетингової орієнтації в Україні (мова оригіналу - російська)
264 - 271
Харічков Сергій Костянтинович, Аверіхіна Тетяна Володимирівна
Сучасні методичні підходи до визначення екологічної конкурентоспроможності товарів та товаровиробників (мова оригіналу - українська)
272 - 279