Ідентифікація соціально-управлінських пріоритетів через зміну позиції маркетолога в організаційних системах бізнесу

Автори:
Лилик Ірина Вікторівна
Сторінки:
74 - 84
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті показана еволюція позиції маркетолога в організаційній структурі підприємств у контексті розвитку маркетингу та впровадження його в повсякденну діяльність українських підприємств. Визначені нові завдання маркетологів в умовах зміни інформаційного простору та можливості формування публічних медіа споживачами.


Ключові слова
маркетинг, організаційна структура підприємства, завдання для маркетологів


Посилання
 1. Вільгуцька Р.Б. Організаційна структура управління промисловим підприємством: сутність та етапи формування / Р.Б. Вільгуцька // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22 б. – C. 169-179.
 2. Дослідження 45 підприємств різних форм власності, спеціалізації та розмірів бізнесу. Дослідження проводилося протягом 2009-2012 рр. – УАМ- на правах рукопису.
 3. Успенский И.В. Интернет-маркетинг : учебник [Електронний ресурс] / И.В. Успенский. – СПб. : Изд-во СПГУЭиФ, 2003. – Режим доступу: http://www.aup.ru/books/m80/.
 4. ГФК-ЮКРЕЙН. Регулярные интернет-пользователи / Отчет, февраль, 2013. – на правах рукопису.
 5. Википедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Блог.
 6. Opinion Software Media. Вся Україна 15+. Лютий 2013 рік / Звіт компанії InMind, 2013. – на правах рукопису.
 7. Локалізація Інтернет-проектів у зарубіжних країнах: особливості національної адаптації у Києві. Однокласники вивчили українську мову // Маркетинг в Україні. – 2012. – № 3. – С. 53-54.
 8. Паранько С. Інтернет-проекти Mail.Ru Group локалізуються для ближнього зарубіжжя / С. Паранько // Маркетинг в Україні. – 2012. – № 3. – С. 55-56.
 9. Интернет-маркетинг. Справочник терминов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.seopro.ru/guide/105.html/.
 10. Стельмах О.О. Моніторинг інтерактивних маркетингових комунікацій / О.О. Стельмах // Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2004. – Т. 1, Випуск 17. – С. 210-214.
 11. Фурманкевич Н.М. Ефекти рекламного мовлення / Н.М. Фурманкевич // Вісник Луганського нац. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія Філологічні науки. – Луганськ. – 2008. – № 3. – С. 208–215.
 12. Дубовик О.В. Методичні засади оцінки ефективності управління інтернет-рекламою торговельних підприємств / О.В. Дубовик // Формування ринкових відносин в Україні. – К., – 2009. – № 9 (100). – С. 106-111.
 13. Манн И. Точки контакта. Простые идеи для улучшения вашего маркетинга / Игорь Манн, Дмитрий Турусин. – 2-е изд. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 156 с.