Загальна концепція та інструменти політичного маркетингу

Автори:
Тєлєтов Олександр Сергійович, Титаренко Юлія Василівна, Шевченко Олена Юріївна
Сторінки:
49 - 63
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Статтю присвячено розгляду політичних систем за допомогою концепції маркетингу, яка  останнім часом отримала значний розвиток у житті суспільства. Підтверджено спільні закономірності розвитку економічних та соціальних систем.


Ключові слова
соціально-економічні системи, політичні системи, політичний маркетинг, комплекс маркетингу в політиці


Посилання
 1. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 25.03.2004. // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 30. – 3 с.
 2. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 25.03.2004. // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 27. – 28 с.
 3. Закон України «Про вибори Президента» в редакції Закону від 18.03.2004. // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 20. – 21 с.
 4. Закон України «Про політичні партії» від 5.042001 року // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 23. – 118 с.
 5. Конституція України. Закон України «Про внесення змін до Конституції України». – К. : Школа. – 48 с.
 6. Єрьоменко А. Чия передвиборна «цукерка» солодша? / А. Єрьоменко, Н. Яценко // Дзеркало тижня. – № 30 (659). – 18-24 серпня 2007.
 7. Тєлєтов О.С. Основи політичного маркетингу / О.С. Тєлєтов, А.В. Безноєва // Механізм регулювання економіки. – 2006. – № 2. – С. 66-75.
 8. Бойко О.Ю. Особливості трансформації партійної системи України за роки незалежності : автореф. дис... канд. політ. наук / О.Ю. Бойко. – Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, 2005. – 20 с.
 9. Гелей С.Д. Політологія: Навч. посіб. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : 2007. – 309 с.
 10. Бебік В.М. Як стати популярним, перемогти на виборах та утриматися на політичному олімпі / В.М. Бебік. – К. : Абрис, 1993.
 11. Бурдье П. Социология политики / П. Бурдье. – М. : 1993. – 182 с.
 12. Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, технологии / Е.Г. Морозова. – М. : 1998. – 19 с.
 13. Луценко К.В. Політична реклама як іміджева технологія у системі комунікації та маркетингу : aвтореф. дис... канд. політ. наук / К.В. Луценко. – Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, 2006. – 18 с.
 14. Політичні партії – провідний чинник розвитку політичної системи в Україні: матеріали «круглого столу». – К. : НІСД, 2004. – 67 с.
 15. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория. Политические технологии / А.И. Соловьев. – М. : АСПЕКТ ПРЕСС, 2000. – 559 с.
 16. Шубін С.П. Політичний маркетинговий аналіз: метод, теорія, практика / С.П. Шубін. – К. : Ґенеза, 2007. – 112 с.
 17. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз / В.Г. Королько. – К. : Рефл-бук, Ваклер, 2000. – 526 с.
 18. Гречихіна В.О. Політичний маркетинг як основа організації виборчої кампанії [Електронний ресурс] / В.О. Гречихіна, Г.Ю. Анісімова. – Режим доступу: http://www.rusnauka. com/ 11_EISN_2008/Economics/29420.doc.htm.
 19. Избирательные технологии маркетингового типа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://izbiratel.ru/vibornie/2006/10/17/izbteh.html.
 20. Партійні програми: Розробка, аналіз, оцінка та моніторинг. Проект «Участь громадськості в суспільному діалозі щодо партійних програм» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.icps.com.ua/doc/UCAN_partypolicy_finalconference.ppt.
 21. Полторак В.А. Маркетинговий підхід до аналізу та проектуванню соціальних змін в українському суспільстві [Електронний ресурс] / В.А. Полторак. – Режим доступу: http://www.spr.org.ua /arbejder/PoltorakLvivForum.doc.
 22. Полторак В.А. Политическая социология и политический маркетинг [Електронний ресурс] / В.А. Полторак. – Режим доступу: http://www.sociology.kharkov.ua/docs/chten_01/ poltorak.doc.
 23. КМІС: Партія регіонів – лідер передвиборчих перегонів, Удар – другий [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hvylya.org/news/kmis-partiya-regioniv-lider-peredvibochih-peregoniv-udar-drugiy.html.