Оптимізація системи екологічного моніторингу як стратегічного компонента економічної безпеки України

Автори:
Потапенко Вячеслав Георгійович, Шевчук Ірина Володимирівна
Сторінки:
242 - 250
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті на основі фондових даних Мінприроди України, нормативно-правових та статистичних матеріалів зроблено аналіз структури і функціонування системи моніторингу навколишнього природного середовища. Подано рекомендації оптимізації системи екологічного моніторингу для оптимізації інформаційної бази державної політики у сфері економічної безпеки країни.


Ключові слова
екологічний моніторинг, економічна безпека, державна політика


Посилання
 1. Туниця Ю.Ю. Екоекономіка і ринок: подолання суперечностей / Ю.Ю. Туниця. – К. : Знання, 2006. – 314 с.
 2. Синякевич І.М. Інструменти екополітики: теорія і практика / І.М. Синякевич. – Львів : ЗУКЦ, 2003. – 188 с.
 3. Екологічне управління / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін. – К. : Либідь, 2004. – 430 с.
 4. Данилишин Б. Ефект декаплінгу як фактор взаємозв’язку між економічним зростанням і тиском на довкілля / Б. Данилишин, О. Веклич // Вісник НАН України. – 2008. – № 5. – С. 12-18.
 5. Хвесик М.А. Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів : монографія / М.А. Хвесик, В.А. Голян. – К. : Кондор, 2007. – 772 с.
 6. Економіко-екологічні основи розвитку природно-господарських систем особливо цінних природних територій : рец. на роботу Рубеля О.Є. / Б.В. Буркинський // Економіст. – 2010. – № 11. – С. 14.
 7. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика : «Теорія та методологія комплексних міждисциплінарних досліджень сталого розвитку та екологічної безпеки» у 2-х томах. Т.1 / Н.М. Андрєєва, О.М. Алимов, Є.В. Хлобистов та ін.; за наук. ред. Є.В. Хлобистова – Сімферополь : Аріал, 2011. – 464 с.
 8. Система економічної безпеки держави / за заг ред. А.І. Сухорукова // НІПМБ при РНБОУ. – К. : ВД «Стилос», 2009. – 685 с.
 9. Горбулін В.П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки : монографія / В.П. Горбулін, А.Б. Качинський. – К. : НІСД, 2011. – 288 с.
 10. Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля : Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 30.03.1998 № 391 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/391-98-%D0%BF.
 11. Про затвердження положення Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища на 2008-2012 рр. : Кабінет Міністрів України; Постанова, Програма від 05.12.2007 № 1376 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1376-2007-%D0%BF.
 12. Про утворення Міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля: Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 17.11.2001 № 1551 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1551-2001-%D0%BF.
 13. Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України: Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 02.06.2010 № 397 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/397-2010-%D0%BF.
 14. Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря: Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 09.03.1999 № 343 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/343-99-%D0%BF.
 15. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України: Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 21.06.2004 № 792 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/792-2004-%D0%BF.
 16. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 218 від 26 квітня 2007 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/.